Přihlásit se k odběru newsletteru

  Právo

  Nemovitostní právo a daně

  Jaké změny přináší rok 2018 pro retail?

  Níže naleznete shrnutí nejdůležitějších legislativních změn, které se dotknou v letošním roce převážně oblasti maloobchodu. Nový rok přinesl řadu novinek v oblasti práva a daní, z nichž zejména některé by neměl...
  titulka

  2016: Daně v oblasti nemovitostí

  Rok 2016 byl v oblasti daňové legislativy spíše rokem poklidným. Nesl se v duchu stabilizace a zažití dříve představených novinek a jejich cizelování. S ohledem na skutečnost, že letošek je rokem volebním, nelz...
  titulka

  2016: Novinky v daních pro nemovitostní sektor

  Daň z přidané hodnoty od roku 2016 V loňském roce jsme na stránkách Trend Reportu informovali o novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty u převodu pozemků a staveb. Ačkoliv znění novely bylo známé delší dobu...
  titulka

  2016: Investiční transakce z hlediska práva

  Přebytek peněz v ekonomice, dostatek likvidity na finančních trzích, nedostatek kvalitních investičních nemovitostí a z toho vyplývající převis poptávky po kvalitních nemovitostech nad jejich nabídkou se projev...
  titulka

  Realitní praxe pohledem občanského zákoníku

  V předchozích vydáních Trend Reportu jsme přinesli shrnutí nejpodstatnějších institutů zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění („ObčZ“), a jejich dopadu na realitní praxi. Z posledních edicí ...