Přihlásit se k odběru newsletteru

  Členství

  Členství v ARTN je možné pro fyzické a právnické osoby, které se ztotožňují s cíli ARTN a hodlají se aktivně zapojit do činností ARTN.

  Jste-li rozhodnuti stát se členem ARTN a máte dle stanov splněnu podmínku podpory 5 řádných členů, potřebné formuláře jsou připraveny ke stažení zde:

  Řádně vyplněný fa podepsaný ormulář se všemi náležitostmi prosím zašlete jako naskenovaný dokument na e-mailovou adresu info@artn.cz.

  Schválením žádosti správní radou ARTN se žadatel stává členem-čekatelem, jehož řádné členství vzniká až po odhlasování valnou hromadou a úhradou níže uvedených příspěvků.

  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

  • Pro právnické osoby činí řádný členský příspěvek 30 000 Kč ročně
  • Pro fyzické osoby činí řádný členský příspěvek 10 000 Kč ročně
  • Pro studenty a zástupce státních institucí a vysokých škol činí řádný členský příspěvek 500 Kč ročně

  Noví členové ARTN hradí navíc jednorázový vstupní příspěvek, a to ve výši 10 000 Kč. Studenti a zástupci státních institucí a vysokých škol hradí 500 Kč.


  VÝHODY ČLENSTVÍ V ARTN

  BUSINESS NETWORKING

  ARTN připravuje top manažerská setkání aktérů realitního trhu, která slouží k budování obchodních vztahů a neformálních kontaktů.

  Valná hromada členů ARTN – je organizována vždy v březnu každého roku a slouží nejen k vyhodnocení aktivit ARTN za uplynulé období, představení plánu a rozpočtu činností na rok následující, ale je rovněž očekávanou událostí, kdy jsou představeni noví členové a probíhá volba členů do statutárních orgánů. Akce je rovněž vítanou neformální platformou k široké odborné diskusi o problémech realitního trhu.

  SETKÁVÁNÍ NA ODBORNÁ TÉMATA

  Mezi aktivity ARTN patří i pravidelná diskusní setkání na aktuální témata rozvoje trhu nemovitostí, která jsou zaměřena na odbornou i laickou veřejnost. Členové ARTN mají vstup na diskusní setkání zdarma.

  PUBLIKACE

  Expertní studie Trend Report je kolektivním dílem členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí. Jedná se o výroční odbornou zprávu o stavu českého trhu nemovitostí, která se soustředí na aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti.

  ODBORNÉ GARANCE A ZÁŠTITY

  ARTN je organizátorem prestižní soutěže Best of Realty. Při této slavnostní příležitosti dále ARTN každoročně uděluje zvláštní cenu ARTN Award of Excellence za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí. Našim členům přinášíme tyto výhody:

  • 10% sleva pro fyzické osoby na vstupenku na závěrečný galavečer soutěže Best of Realty
  • 5% sleva pro právnické osoby na neomezený počet vstupenek a 10% sleva při objednávce celého stolu

  Rádi poskytneme odbornou garanci či záštitu také akcím našich členů. Jednotlivé projekty posuzujeme vždy individuálně.