Přihlásit se k odběru newsletteru

  TR 2004

  Trend Report 2004

  Odborná publikace přinášející podrobný přehled o českém nemovitostním trhu byla zveřejněna v dubnu 2004.

  • Trend Report 2004 si lze zdarma stáhnout níže, můžete se podívat i na stručný obsah
  • tištěnou publikaci v hodnotě 580 Kč (bez DPH) je možné objednat na adrese info@artn.cz

  Děkujeme za Váš zájem.

  Obsah TR 2004

  Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí bilancuje první měsíc po vydání souhrnné studie nemovitostního trhu v České republice pod názvem Trend Report 2004. Publikace je v tuzemsku jediná svého druhu. Zájem o studii mezi investory a developery potvrzuje celá třetina prodaných výtisků během prvního měsíce, kdy se objevila na trhu.


  Studie se zaměřuje na základní oblasti trhu nemovitostí – kancelářské prostory, rezidenční trh, hoteliérství a turismus, trh maloobchodních prostor, průmyslové a skladové prostory. „Za zvýšenou pozornost stojí kapitoly věnované financování investic a právním a daňovým úpravám v České republice,“ řekla prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Zdenka Klapalová. Význam a potenciál přínosu těchto kapitol je dále podpořen cíli pracovní skupiny Legislativa, která je velmi aktivní složkou ARTN. Konkrétní výsledky její činnosti přiblížila Dr. Olga Humlová: „Novela zákona č. 116/90, zahrnující zrušení § 630 odst. 3 občanského zákoníku je připravena, prošla ministerstvem pro místní rozvoj a aktuálně na ní pracuje legislativní rada vlády. Změna zákona ve prospěch smluvní volnosti stran nájemního vztahu ve vztahu ke změně vlastníka nemovitosti by nepochybně přispěla ke zlepšení kvality právního prostředí při podnikání v oblasti nemovitostí, stejně jako posílení principu dobré víry ve správnost zápisu v katastru nemovitostí, které je dalším z našich cílů.“

  Aktuální situaci trhu nemovitostí zhodnotil Kamil Kosman, předseda dozorčí rady Asociace: „výsledky výzkumu ukazují na kvalitu trhu, jehož aktéři v něj věří a nebojí se na něm dlouhodobě investovat. A to je dobře.“ V nové, aktualizované publikaci se Asociace snaží objektivně reflektovat aktuální stav českého trhu s nemovitostmi a tím umožnit odborné veřejnosti rychlou orientaci. Cennou součástí jsou prognózy vývoje jednotlivých tržních segmentů a faktorů, které trh ovlivňují. „Správnost prognóz Trend Reportu potvrdil vývoj nemovitostního trhu již během tří měsíců od uzávěrky studie, a to nás všechny velmi potěšilo,“ uvedl v této souvislosti Kamil Kosman. ARTN chce prosazovat objektivní zájmy účastníků trhu nemovitostí a propagovat český trh s nemovitostmi v tuzemsku i v zahraničí. „Naším cílem je taktéž přispívat k uspokojivému rozvoji trhu, podporovat vzájemnou komunikaci a podpořit spolupráci napříč všemi obory v oblasti,“ dodala Zdenka Klapalová.

  Kromě vlivu vývoje hospodářství na realitní trh, vlivu procesu začlenění České republiky do Evropské unie, se studie zabývá také dopadem škod způsobených povodněmi v létě roku 2002. Studie dále přináší potěšující informace o zlepšujícím se stavu v oblasti ekologie, hygienických norem, o pozitivním vývoji v oblasti poskytování státních garancí a půjček v průmyslové a bankovní oblasti.

  Souhrnnou studií nemovitostního trhu v České republice ARTN navazuje na nezávislou analýzu realitního trhu z roku 2002. Publikace Trend Report 2004 vznikala za podpory a s přispěním celé členské základny Asociace, kterou tvoří odborníci ze všech relevantních oblastí.