Přihlásit se k odběru newsletteru

  O ARTN

  Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskové občanské sdružení, které vzniklo jako právní subjekt po zhruba roční neformální předehře dne 12. 9. 2001. Členové Asociace jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy a zástupci vysokých škol. Díky rozmanité členské základně představuje ARTN seskupení jedinečné svou univerzální kompetencí, které v tomto smyslu nemá v České republice obdoby.

  Hlavní cíle ARTN jsou formulovány v 5 základních okruzích:

  • zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí
  • standardizace postupů a procesů na českém trhu nemovitostí
  • zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti v dané oblasti
  • propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí
  • a zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení vzdělanosti profesionální veřejnosti v oboru.

  Aktivity ARTN se skládají z aktivit pro členy ARTN – zejména pravidelná měsíční diskusní setkání na aktuální témata rozvoje trhu nemovitostí; a dále z aktivit zaměřených na odbornou i laickou veřejnost – zejména vydávání pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu nemovitostí Trend Report, která se postupně stala nedílnou součástí knihovny každého aktéra na realitním trhu.

  Dále pořádání kulatých stolů za účasti předních odborníků a jejich medializace, propagace českého trhu nemovitostí na zahraničních prestižních akcích (MIPIM, MAPIC, Expo Real) a u zahraničních partnerských asociací, přednášková činnost členů (zejména VŠE), spolupráce s vládními organizacemi apod.

  ARTN je také odborným garantem prestižní soutěže Best of Realty. Při této slavnostní příležitosti ARTN každoročně uděluje zvláštní cenu ARTN Award of Excellence za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí.