Přihlásit se k odběru newsletteru

  Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu letos využilo 608 obcí a měst z celkového počtu zhruba 6250 obcí. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství. Loni využilo navýšení místního koeficientu o devět obcí méně.


  Místní koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem dané obce, která tak má možnost zvýšit své příjmy.

  Nejvíce obcí letos stanovilo místní koeficient tradičně na hodnotu dva. Na hodnotu pět stanovilo koeficient stejně jako loni 17 obcí. Mezi nimi například Temelín, Dukovany nebo Boží Dar.

  20108,75
  20118,57
  20129,54
  20139,85
  20149,91
  201510,31
  201610,58
  201710,76
  Inkaso daně z nemovitosti (v mld. Kč) | Zdroj: MF

  Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 10,76 miliardy korun, předloni to bylo 10,58 miliardy. Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

  Konečným termínem pro podání daně z nemovitých věcí je letos středa 31. ledna. Pokud se poplatník opozdí s podáním daňového přiznání o více než pět pracovních dnů, je předepsána pokuta 0,05 procenta vyměřené daně, nejvýš však pět procent vyměřené daně. V případě, že by vypočtená pokuta byla menší než 200 korun, úřad ji nepředepíše.

  Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny.

  Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně. Bez každoročních starostí je možné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadu. Lidé, kteří nemají SIPO ani datovou schránku, mohou dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat do 15. března na finančním úřadu.

  Navíc od letošního roku bude Finanční správa zasílat informace pro placení daně z nemovitých věcí do datových schránek nejen právnických osob jako dosud, ale nově i fyzických osob. Informace budou zasílány pouze těm držitelům datových schránek, kteří nejsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail a nejsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. „Informace pro placení daně z nemovitých věcí do datové schránky plně nahrazuje složenku zasílanou prostřednictvím České pošty, tedy poplatníkům, kterým bude zaslána tato informace nebude již doručována složenka pro placení daně z nemovitých věcí,“ upozornila správa.

  Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května.

  Hodnota koeficientuPočet obcí v roce 2018Počet obcí v roce 2017Rozdíl 2018 / 2017
  25074998
  370673
  41416-2
  517170
  žádný57845793-9
  Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu | Zdroj: MF