Přihlásit se k odběru newsletteru

  Více zeleně, méně aut, moderní budovy a stadiony a hlavně spokojení lidé, kteří díky investicím a rozvoji technologií snadno najdou uplatnění. Tak vidí současní primátoři „svá“ krajská města za deset let.


  Zásadní je odvést tranzitní dopravu z města

  Hradec Králové vidím především jako město spokojených občanů, čisté a s dobrými podmínkami pro život a pro výchovu dětí. Budou tu stát dvě budovy (administrativní sídla ČSOB a Lesů ČR), které jsou z urbanistického a architektonického pohledu svým pojetím zcela unikátní pro Hradec Králové i v rámci republiky. Bude dokončena revitalizace městské zeleně a parků, velké investice jdou už nyní do elektromobility MHD.

  Z hlediska dopravy jsou však pro město zcela zásadní stavby komunikací, které odvedou tranzit z města. Pokud by se státu podařilo co nejdříve dostavět jižní spojku dálnice D11 se silnicí I/35 a plánovanou severní tangentu, která propojí silnice I/35 a I/11, je dopravní infrastruktura v Hradci Králové připravena zvládnout městský provoz 21. století bez problémů.

  Zdeněk Fink
  primátor města Hradec Králové

  Přeji Varům centrální náměstí

  Karlovy Vary budou mít víceméně současnou tvář. Především jejich centrum, dnes kandidující, ale v té době už zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, se bude rozvíjet velice citlivě a s respektem k chráněným hodnotám. Předpokládám funkční a smysluplné propojení rozdrobené urbánní infrastruktury 14 historických katastrálních území, vyřešení stávajících brownfieldů a rozvoj drobné a střední výroby a služeb ve vnějších částech města.

  Chloubou a novými póly lázeňského území se stanou rekonstruované budovy historických Císařských a Alžbětiných lázní. Moc bych přál Karlovým Varům, aby konečně dostaly nějaké náměstí nebo lokalitu, která bude organicky úlohu centrálního městského náměstí plnit.

  Petr Kulhánek
  primátor města Karlovy Vary

  Brno bude opět slavné

  Věřím, že za deset let se Brno vrátí ke své slávě, jíž se pyšnilo před lety. Město intenzivně pracuje na tom, aby zde opět vznikly sportovní stadiony, které tu dnes citelně chybí. V příštích letech tu vyroste například nová atletická hala, fotbalový stadion a velodrom. Nejdále jsme s přípravou atletické haly. Hotová by měla být do roku 2020. Situace brněnské atletiky je dlouhodobě neutěšená. Klubům chybí zázemí především pro přípravu v zimních měsících. Výstavba této haly s parametry splňujícími kritéria Mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže pokryje potřeby zimní přípravy brněnských atletických klubů včetně mládežnických a seniorských družstev.

  S rozvojem sportovní infrastruktury jde ruku v ruce i rozvoj dopravy. Realizací další části velkého městského okruhu bude město dostupnější a doprava plynulejší. Pro Brňany i návštěvníky to bude znamenat především větší pohodlí. Naším cílem je, aby bylo Brno za deset let moderním, přívětivým a otevřeným městem, srovnatelným se západoevropskými metropolemi.

  Petr Vokřál
  primátor města Brno

  Zlín bude moderní a vstřícný

  Pevně věřím tomu, že Zlín bude za deset let moderním městem a příjemným místem pro život. Že bude využívat moderní technologie, bude stále jedinečný svou zelení, že bude vyhledávaným místem pro investory, rodiny i špičkové odborníky. A že bude ke svým obyvatelům a návštěvníkům vstřícný.

  Miroslav Adámek
  primátor města Zlín

  Nové divadlo i stadion v Budějovicích

  Myslím, že České Budějovice budou dálnicí D3 napojené na Linec, ale nebude hotové dálniční spojení s Prahou. Vznikne nová budova divadla, moderní sportovní hala a zimní stadion projde rekonstrukcí a bude se v něm hrát hokejová extraliga. Poklesne dopravní zatížení, město bude atraktivní pro bydlení i jako turistický cíl, bude vysoká zaměstnanost a nebude již nedostatek technických profesí.

  Stále budou chybět investiční zdroje na opravy infrastruktury (zejména ulice, chodníky, kanalizace). Část města bude využívat teplo z JE Temelín, budeme mít vyřešený sběr a likvidaci odpadů. Stávající představitelé města budou většinou na zaslouženém odpočinku a městu a jeho obyvatelům budou přát spokojenost po všech stránkách.

  Jiří Svoboda
  primátor města České Budějovice

  Chytré město Pardubice

  Deset let je v životě města vlastně krátká doba, když si uvědomíte, jak dlouho například trvá změna nebo pořízení územního plánu. Přesto jsem přesvědčen, že v roce 2028 budou Pardubice prosperujícím městem, které se rozvíjí dle zásad trvale udržitelného rozvoje a také v rámci filozofie chytrých měst.

  Doufám, že budou přitažlivé i architektonicky – citlivým propojením staré a nové architektury. Domnívám se také, že se výstavba bydlení vrátí z okolních obcí a extravilánu do intravilánu, respektive do jeho rezerv včetně brownfieldů. Těším se, že se chytré technologie a aplikace stanou běžnou součástí každodenního života a tím bude využívání služeb města ještě komfortnější a lepší.

  Martin Charvát
  primátor města Pardubice

  Olomouc jako centrum výzkumu

  Budoucí Olomouc vidím jako tradiční historické, kulturní a univerzitní město, které je současně plné života, město kongresové i individuální turistiky. Bude to město obyvatelům přátelské, které plně vyhovuje požadavkům na moderní, zdravý život a nabízí také kvalitní profesní uplatnění. Za deset let budou v Olomouci vyřešeny některé současné problémy v dopravě, bude hotová východní tangenta, což sníží dopravní zátěž. V centru města bude díky podpoře MHD i výraznému doplnění sítě cyklostezek méně osobních aut. Vedení města bude pokračovat ve vytěsňování tranzitní nákladní dopravy z Olomouce.

  Díky spolupráci s Univerzitou Palackého a využití jejího výzkumného potenciálu i špičkových pracovišť přibude v Olomouci firem, které se zabývají aplikací vědeckého výzkumu, v nabídce profesního uplatnění tak výrazně naroste segment čistého a sofistikovaného průmyslu. Další investoři budou moci působit v nové průmyslové zóně v Neředíně. Fungovat budou i centra kreativních a sdílených služeb, která využijí velkého množství kvalitně vzdělaných a jazykově dobře vybavených absolventů škol.

  Antonín Staněk
  primátor města Olomouc

  Plzeň chce být městem inovací

  Naší snahou je neustále zlepšovat život občanů města Plzně. I za deset let chceme být na špičce v rámci celé České republiky. Velmi aktivně se snažíme například zavádět elektromobilitu a využívat chytré technologie při zkvalitňování života. V 90. letech jsme měli v Plzni první průmyslovou zónu v ČR, nyní bychom stejně tak chtěli být prvním městem, jež přemění takzvané montovny na kvalifikovanou pracovní sílu. Byl bych tedy rád, aby tu u nás za deset let působily firmy s vazbou na Západočeskou univerzitu a abychom se pyšnili tím, že budeme městem výzkumu, vývoje a inovací.

  Velké ambice máme také v oblasti bezpilotního letectví, chceme být jedničkou v rámci republiky ve vývoji a využívání dronů. Jako první město v ČR máme povolení na provádění leteckých prací, máme nové zázemí pro naše centrum Dronet, iniciovali jsme vznik certifikátového programu Technologie bezpilotního létání na Západočeské univerzitě a pořádáme unikátní festival bezpilotního létání DronFest, který byl zařazen mezi největší akce svého druhu ve světě.

  Martin Zrzavecký
  primátor města Plzeň

  Ostrava bude nabitá energií

  Vize Ostravy za takových sedm, deset nebo patnáct let není jen má, je to společná vize obyvatel města – loni se dvacet tisíc z nich aktivně zapojilo do tvorby nového strategického plánu, který pomáhá utvářet budoucnost Ostravy. Za poslední desetiletí se podařilo zastavit a zvrátit trend odcházení lidí, protože se pro řadu z nich Ostrava stala městem nových začátků a aktivně láká mladé, talentované a pracovité obyvatele.

  Ostrava nyní kandiduje na titul European Green Capital a jako součást přípravy dokončuje významné projekty v oblasti revitalizace veřejného prostoru a městských parků, oživení historického centra města a adaptace na klimatickou změnu a potvrzuje tak pověst zeleného města. Také zúročuje svou průmyslovou tradici tím, že vyvíjí a využívá inovativní technologie šetrné k přírodě a životnímu prostředí.

  A proto bude za deset let Ostrava sebevědomým evropským městem nabitým energií aktivních lidí… Blíže světu, lidem a přírodě.

  Tomáš Macura
  primátor města Ostrava

  Anna Dvořáková
  Článek vyšel v magazínu KPMG Česká republika Marwick | www.marwick.cz


  Zástupci Liberce, Jihlavy a Ústí nad Labem vyjádření odmítli, Praha ho do uzávěrky nedodala.