Přihlásit se k odběru newsletteru

  K návrhu věcného záměru nového stavebního zákona obdrželo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) od ostatních úřadů 1641 připomínek, z toho 1281 zásadních. Ministerstvo chce po vypořádání připomínek předložit návrh zákona na přelomu března a dubna vládě. Na konferenci Fórum českého stavebnictví to uvedla náměstkyně MMR Marcela Pavlová. Vláda počítá s tím, že nový zákon by měl být účinný od roku 2021.


  „Věcný záměr nového stavebního zákona jsme na začátku ledna předložili do mezirezortního připomínkového řízení. Když jsme všechny připomínky dali do jedné tabulky, tak je to román, který má téměř 900 stránek. Připomínky chceme vypořádat během března a na přelomu března a dubna bychom návrh zákona chtěli předložit vládě,“ řekla Pavlová.

  Paragrafové znění zákona by podle plánu MMR měla dostat Sněmovna do konce prosince. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR očekává při přijímání zákona komplikace. „Myslím, že i když budeme všichni intenzivně pracovat, podaří se vypořádat všechny ty připomínky a projdeme celým tím martyriem, musí nám být jasné, že podle této stavební legislativy nebudeme stavět dříve než za šest sedm let,“ uvedl prezident svazu Jiří Nouza.

  Podle Pavlové by to však mělo být mnohem dříve. „Řeknu termín, který znám z úst pana premiéra. A ten má přání, aby nový stavební zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2021,“ podotkla náměstkyně.

  Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit tzv. fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

  Podle Pavlové budou při schvalování největší problémy ve dvou oblastech. „Nejtvrdší oříšek bude s Nejvyšším stavebním úřadem, kde by tuto činnost vykonával sám stát a ne úřady územně správních celků v přenesené působnosti,“ doplnila Pavlová. Za druhý velký problém považuje to, že k novému stavebnímu zákonu se nabaluje 45 zvláštních právních předpisů, v nichž vystupují úřady, které chrání veřejné zájmy. Například při ochraně životního prostředí nebo památek. „Je potřeba, aby si všechna ministerstva, kterých se to týká, udělala inventuru veřejných zájmů. Jestli ty věci, které jsou dnes v zákoně, jsou opravdu veřejnými zájmy,“ uvedla dále Pavlová.

  Spousta připomínek je podle ní duplicitních, na druhou stranu některé půjdou proti sobě. MMR chce podle Pavlové každou připomínku řádně vypořádat, ale zároveň nechce řízení příliš protahovat. „Máme připravený harmonogram a v týdnu od 18. března bychom chtěli uskutečnit čtyři konferenční dny, kdy bychom se to po oblastech pokusili vypořádat. Nedělám si iluze, že by návrh zákona byl na úřad vlády předkládán bez rozporů. Ale udělám všechno pro to, aby se počet těch rozporů minimalizoval,“ dodala Pavlová.