Přihlásit se k odběru newsletteru

  Přijměte prosím naše pozvání na diskuzní setkání pod záštitou ARTN, jehož předmětem je developerská výstavba podél nově budovaných stanic metra a revitalizace stávajících stanic metra včetně přilehlých lokalit.

  Mezi hlavní okruhy diskusního setkání patří:

  I. Úvod do problematiky

  • Metro jako věc v právním smyslu
  • Dráha metra a stavba dráhy metra
  • Propojení stavby dráhy metra s jinými objekty
  • Výstupy, komunikační prostory, ochranné pásmo a další komponenty

  II. Specifika výstavby (stavební i právní) na stanicích metra

  • Způsoby realizace (výhody a rizika)
  • Financování
  • Jednotlivé smlouvy
  • Vyvlastnění
  • Pozemky (kontrola, převod, omezení)
  • Dopravní obslužnost (zajištění i při uzavření)
  • Veřejná podpora, veřejné zakázky, koncese
  • Veřejné užívání
  • Údržba a bezpečnost, pojištění

  III. Přehled konkrétních rizik a jejich ošetření 

  O specificích výstavby na stanicích metra budou diskutovat:

  • Ing. Jiří Hrnčíř, manažer projektu Metro I.D / Dopravní podnik hl. m. Prahy
  • Ing. Jan Jerie, ředitel / CRESCON
  • Mgr. Petr Sedlatý, advokát / partner Brož Sedlatý, advokátní kancelář
  • Mgr. Vít Žižka, advokát / Brož Sedlatý, advokátní kancelář
  • JUDr. Kristýna Zakouřilová, advokátka / partner Achour & Partners
  • Petr Urbánek, ředitel / Pražská developerská společnost

  Moderátorem diskusního setkání je Gabriel Achour, člen správní rady ARTN.

  Přihlásit se můžete zde.