Přihlásit se k odběru newsletteru

  Přijměte prosím naše pozvání na diskuzní setkání pod záštitou ARTN, jehož předmětem je aktuální a budoucí stav dopravy v Praze.

  Mezi hlavní okruhy diskusního setkání patří:

  I. Aktuální situace:

  • Popis aktuálního stavu, hlavní strategické stavby dopravní infrastruktury v Praze
  • Porovnání stavu dopravy Prahy, Vídně, Mnichova a Berlína
  • Udržitelnost stávající sítě (její rozsahu) a kvality HMD
  • Kvalita komunikací, principy kontroly kvality prováděných prací, koordinace uzávěr
  • Financování výstavby dopravní infrastruktury

  II. Budoucnost dopravy

  • Koncepce rozvoje dopravy v Praze a její cíle
  • Plány v oblasti výstavby městského okruhu a pražského okruhu
  • Plány v oblasti výstavby metra (metro D, připravované metro O) a tramvajových tratí
  • Plány v oblasti železniční dopravy, nové železniční tunely a nádraží v centru Prahy pod povrchem, nové projekty zdvojkolejnění některých tratí, železniční spojení s letištěm, koncepce výstavby vysokorychlostních tratí, koncepce výstavby nových železničních terminálů
  • Plány v oblasti příměstské hromadné dopravy, role Pražské integrované dopravy, propojení Prahy se Středočeským krajem
  • Plány v oblasti elektromobility, bezemisní zóny, omezení dopravy v centru města
  • Plány v oblasti rozvoje letecké dopravy, úloha pražského letiště, nová vzletová a přistávací dráha, koncepce rozvoje jiných letišť (např. Vodochody)
  • Vztah mezi silniční dopravou a cyklodopravou
  • Nové technologie v dopravě

  III. Role města, státu a soukromých subjektů

  • Jak by se měl podílet stát na budování dopravní sítě v Praze?
  • Jaké jsou principy povolování dopravního napojení v rámci nové developerské výstavby?
  • Jaké jsou úvahy o podílu developerů na výstavbě dopravní infrastruktury?
  • Jaké jsou úvahy o podílu soukromých investorů na výstavbě dopravní sítě v Praze (PPP projekty)?
  • Jak je koordinován rozvoj dopravní infrastruktur mezi Prahou a státem?

  O tématech budou diskutovat:

  • Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu / Magistrát hl. m. Prahy
  • Petr Urbánek, ředitel / Pražská developerská společnost
  • Martin Höfler, ředitel / PUDIS / ČVUT fa dopravní
  • Petr Palička, country manager / Penta Real Estate
  • Mojmír Nejezchleba, náměstek generálního ředitele / Správa železnic
  • Zástupce Letiště Praha

  Moderátorem diskusního setkání je Radek Pokorný, člen správní rady ARTN.

  KDY: Úterý 19. července od 13 do 15h

  KDE: HubHub, Panská 2, Praha 1

  Přihlásit se můžete zde