Přihlásit se k odběru newsletteru

  Milí členové, přátelé a podporovatelé ARTN,

  vnímáme potřebu sdílení informací o tom, co se děje. V tuto chvíli je již jasné, že současná situace týkající se koronaviru bude mít negativní dopady také na realitní trh. Usilovně proto analyzujeme aktuální dění a shrnujeme níže v konkrétních bodech, jak se tato zcela bezprecedentní situace projeví v konkrétních segmentech nemovitostního trhu.

  Jako klíčový problém se může jevit snaha nájemníků zejména v oblasti retailu o pozastavení plateb nájemného či renegociace a případné žádosti o slevu. ARTN sdílí právní názor, že k takovému postupu není právní důvod a stavíme se za pronajímatele.

  Financování komerčních nemovitostí

  Plánované transakce / closingy v bankách zatím stále probíhají, byť na distanční úrovni kvůli plošné práci z domova. Za klíčovou je považována komunikace bank s ČNB, jejíž hlavním cílem je společné a hromadně aplikovatelné řešení případných finančních dopadů koronaviru. Banky spolu s Českou národní bankou a Českou bankovní asociací hledají vhodné řešení aktuální situace.

  Právní aspekty

  Právní kanceláře se potýkají s náporem dotazů z široké škály dopadů koronaviru. Právníci v oboru investic fungují bez omezení, pouze s tím, že opět stejně jako v případě bank pracují „na dálku“ z domova. Closing financování a utilisation běží, aktuálně registrujeme případ, kdy probíhá virtuální „due diligence red flag“ meeting na novou akvizici, a máme potvrzeno, že nákup kancelářské budovy pro velkého institucionálního investora se signingem a closingem ke konci března pokračuje, což kvitujeme jako dobrý signál. I tak se ale očekávají změny a možný dopad do pricingu, tedy korekce cen.  Předpokládáme i všeobecné zpomalení oproti tomu, jak transakce běžely ještě před pár týdny. Nicméně na trhu registrujeme celou řadu equity investorů, připravených rychle reagovat na jakékoli příznivé příležitosti k investicím. Tito zájemci trh určitě podrží.

  Developeři

  Stavby developeru zatím běží. Projekty se připravují. Je třeba říci, že velké a silné společnosti se snaží fungovat na 100 %. Objevují se možné otazníky kolem zahraničních dělníků, karantén a podobně.

  Veřejné projekty pokračují. Tradičně se řeší problém se schvalovacími procesy a jejich termíny, což není nic, nač bychom u nás již (bohužel) nebyli zvyklí.

  Oceňování nemovitostí

  Nelze vyloučit dopady i do oblasti oceňovaní, pro které je důležité osobní jednání. O to více jsou využívány moderní možnosti komunikace, jako je online video konference a jiné možnosti spojení tak, aby práce nestála.

  Rezidenční trh

  Změny na rezidenčním trhu se nejvýrazněji projevují u vlastníků bytů, určených ke krátkodobému pronájmu turistům. Část takových bytů proto již majitelé začali nabízet k dlouhodobým pronájmům, kterých je především v Praze akutní nedostatek. Co se týče prodejů, zde lze očekávat nějaké konkrétnější dopady spíš v dlouhodobém horizontu, nicméně určité zpomalení jistě nastane. Na druhou stranu současná situace zřejmě nabídne zajímavé možnosti investorům, neboť nemovitosti jsou i nadále bezpečným způsobem uložení peněz.

  Je třeba si připomínat, ze nemovitosti mají na rozdíl od jiných (zejména virtuálních) aktiv reálný základ a trvalou užitnou hodnotu. O tom jsme se koneckonců přesvědčili i v průběhu různých turbulencí v minulosti.

  Přeji Vám mnoho zdraví a pevné nervy,

  PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí