Přihlásit se k odběru newsletteru

    Valná hromada jednomyslně potvrdila stávající složení správní a dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Funkce prezidentky se devatenáctým rokem v řadě zhostí PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS. V současné náročné době tak ARTN díky silnému a stabilnímu vedení i nadále poskytuje potřebnou oporu svým členům.

    Dozorčí rada zůstává pracovat ve složení Jan Sadil (ČSOB), Pavel Kliment (KPMG Česká republika) a Pavel Vecán (SWIETELSKY REAL ESTATE). V devítičlenné správní radě znovu zasednou Gabriel Achour (advokátní kancelář Achour & Partners), Emil Holub (Clifford Chance), Lenka Kostrounová (ČSOB), Jiří Pácal (Central Europe Holding), Radek Pokorný (bpd development), Petr Palička (Penta Real Estate) a Marcel Soural (Trigema).

    Do čela ARTN byla do funkce prezidentky jednomyslně zvolena Zdenka Klapalová, partnerka českého zastoupení mezinárodní společnosti Knight Frank a členka řídícího výboru Knight Frank pro Evropu, která se tak stává historicky nejdéle působící prezidentkou české neziskové oborové organizace. Vzhledem ke své vysoké odborné erudici a profesním zkušenostem patří Zdenka Klapalová k mimořádným osobnostem českého realitního trhu, na němž působí dvacet pět let. Do funkce viceprezidenta byl znovuzvolen Tomáš Drtina, ředitel výzkumné agentury Incomind. Tomáš Drtina je členem členem European Research Group při International Council of Shopping Centres a členem českého řídícího výboru ICSC. Ve správní radě ARTN působí od roku 2001.

    Celý svět včetně České republiky se momentálně potýká s pandemií choroby COVID-19. Tato nemoc silně zasáhla ekonomiky drtivé většiny států včetně českého. Zasažen byl i realitní trh. Prezidentka ARTN Zdenka Klapalová proto iniciovala založení pracovní skupiny Anti Corona, jejímž hlavním úkolem je sjednocení a prezentace prohlášení členů ARTN. Dále byla navázána úzká spolupráce s Asociací nákupních center a Úřadem vlád ČR, kterému byly ze strany ARTN zaslány tři oficiální stanoviska, obsahující návrhy řešení situace mezi pronajímateli a nájemci jak komerčních, tak rezidenčních nemovitostí. Velmi narostla mediální aktivita ARTN, když od prezidentky ARTN Zdenky Klapalové zaznívaly komentáře k situaci na realitnímu trhu ve velkých médiích typu TV Prima, Český rozhlas, Hospodářské noviny apod. Právě složité časy ukazují, že platformy odborníků, jako je ARTN mají přidanou hodnotu a jsou vidět a slyšet.