Přihlásit se k odběru newsletteru

  Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) dnes vydala Trend Report 2020, jedinou komplexní analýzu českého trhu nemovitostí, která shrnuje vývoj na realitním trhu za uplynulý rok. Studie Trend Report je volně ke stažení ZDE. Autorský tým publikace reagoval na aktuální situaci a aktualizoval data a pohled na situaci posledních týdnů, které na trhu přinesly řadu nových, nečekaných změn.

  Trend Report byl představen na webináři, jehož hosty byli prof. Jan Švejnar, Ph.D, M.A, profesor a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a vedoucí projektu think tanku IDEA, dále pak prof. Dr. Ing. Jan Frait, ředitel Sekce finanční stability České národní banky, Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., člen správní rady Institutu ekonomického vzdělávání INEV a director v KPMG, Ing. Lenka Kostrounová, ředitelka útvaru Financování nemovitostí ČSOB, členka správní rady ARTN, Ing. Petr Palička, Country Managing Director, Penta Real Estate, člen správní rady ARTN a Ing. Marcel Soural, předseda představenstva Trigema a. s., člen správní rady ARTN. Moderátorem akce byl Ing. Pavel Kliment, člen dozorčí rady ARTN a partner společnosti KPMG.

  Velkým tématem nejen uplynulého roku, ale i let minulých a nepochybně i několika let budoucích je legislativa. Pomalé a velmi komplikované schvalovací procesy ovlivňují v podstatě všechny segmenty realitního trhu. Nejvíce to kromě developerů, kteří nemohou pružně reagovat na poptávku trhu, pociťují lidé prostřednictvím nedostatečné nabídky nových bytů, která tak dále působila na růst cen,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN a doplňuje: „Zmrazení trhu zapříčiněné aktuálními nouzovými opatřeními pokládám za pouze dočasné. Očekávám, že s ohledem na opoždění výstavby a dlouhodobě nedostatečnou nabídku rezidenčních nemovitostí se ceny brzy stabilizují a poté mohou opět růst.

  Očekávání jednotlivců a firem ze začátku tohoto roku byla celkem předvídatelná a jasná. Pomalejší růst cen nemovitostí, mírný růst cen nájmů nejen v rezidenčním segmentu, ale také kancelářském, růst v oblasti retailu, e-commerce i logistiky, optimistické prognózy pro investice, financování nemovitostí a hotelnictví. Takový byl výhled odborníků na rok 2020 ještě v lednu tohoto roku, kdy probíhal každoroční průzkum ARTN.  „Ohlédnutí za rokem, který byl velmi úspěšný a očekávání pozitivního vývoje do roku 2020 bylo vystřídáno něčím, s čím jsme se dosud nepotkali. Dopady jsou globální. Svět se potýká s hrozbou, kterou představuje pandemie nemoci COVID-19. Nejen česká ekonomika, ale celý svět se dostal do potíží. Nicméně již dnes jsme svědky postupného oživování, které je patrné zejména v regionech,“ upřesňuje Zdenka Klapalová.

  Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a vydala sadu opatření, která měla co nejvíce zamezit šíření koronaviru v české populaci. Tyto kroky byly z hlediska ochrany zdraví obyvatelstva účinné, nicméně měly drtivý dopad na českou ekonomiku, včetně realitního trhu.

  Budoucí vývoj trhu významně ovlivní monetární zásahy centrálních bank i jednotlivých vlád, např. garance za bankovní úvěry. Před COVID-19 byly dopady monetárního uvolňování na ceny a objem transakcí jasně patrné a z našeho pohledu zásadní pro několikaletý růst nemovitostního trhu,“ konstatuje Pavel Kliment, partner ve společnosti KPMG a dále doplňuje: „Větší a spíše negativní vliv mohou nyní získat faktory, které jsou bezprecedentní – objem státních zásahů do ekonomik, společenský tlak, omezení možnosti zahraničních investorů volně disponovat s dividendami svých investic a podobně. Pro budoucnost bude ale stěžejní očekávaný převis poptávky posílený extrémně levným financováním.“

  Přijatá opatření budou mít dalekosáhlé následky. Nepůjde jen o ztrátu v podobě hrubého domácího produktu, ale o významný zásah do ekonomiky mnoha domácností v podobě významného výpadku příjmu a nárůstu nezaměstnanosti a neschopnosti splácet závazky. Prezidentka ARTN Zdenka Klapalová k tomu dodává: „Přijatá opatření se např. okamžitě projevila na diskuzích mezi pronajímateli a nájemci komerčních i rezidenčních nemovitostí. Žádný pronajímatel nechce kvůli krátkodobé krizi přijít o dlouhodobého stabilního nájemce a snaží se tak, spolu s nájemci, najít cestu, jak se s vládními opatřeními v souvislosti s omezením provozu vypořádat. To se ve většině případů i daří.

  Velkou otázkou – a velmi často kladenou – zůstává, jak současná krize zahýbe s cenami nemovitostí. Viditelný nárůst bytů určených k dlouhodobému pronájmu může mít za následek krátkodobý pokles cen u dlouhodobých nájmů. Vzhledem k akutnímu nedostatku bytů především v Praze však panuje názor, že ačkoli jistě letos dojde k určitému poklesu poptávky, bude se jednat spíše o krátkodobý výkyv. U prodejních cen se rovněž neočekávají žádné propady, spíše prodlužování prodeje a tlak na slevy z nabídkových cen. Poptávka oslabí, neboť lidé na nějakou dobu odloží nákup nemovitostí z důvodů obav a nejistoty. Omezená nabídka však může mít z dlouhodobého hlediska na ceny nemovitostí zcela opačný efekt.

  Co se týče investic, investoři, hledající výhodné příležitosti, jsou nyní v pozoru. Mají dostatek zdrojů a apetit nakupovat. „Sledujeme snahu všech aktérů trhu k návratu do normálu. Nemovitosti jsou z dlouhodobého hlediska vnímány jako stabilní investice. Domácí investoři nyní cítí šanci a aktivně trh sledují. To platí nejen pro regiony, kde je poptávka stále vysoká, ale i pro hlavní město. Prodávající zvažují ideální načasování, neboť by byli neradi vystaveni tlaku na slevu a akceptace podmínek kupujících. Transakce se ale nezastaví na dlouho. U některých produktů dojde k přiměřené korekci cen a prodávající tento fakt budou akceptovat. Kupující naopak vnímají, že investice do nemovitostí skýtají z dlouhodobého hlediska jistotu,“ dodává na závěr Zdenka Klapalová.

  Link na stažení Trend Reportu: https://artn.cz/trend-report/tr-2020/