Přihlásit se k odběru newsletteru

  Na slavnostním galavečeru byly včera v Praze v Kongresovém centru České národní banky vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok.

  O vítězích jubilejního 20. ročníku soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla sedmičlenná odborná porota v čele s Ing. Pavlem Kühnem (Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a dalších profesních sdružení, agentur pro výzkum trhu, bankéřů, realitních makléřů a poradenských společností.


  O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší z realit 2018“ se mohly ucházet stavby dokončené na území České republiky po 1. lednu 2017, a to v kategoriích Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra, Hotely a Skladové a průmyslové areály.

  Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji českého trhu s nemovitostmi či architektury a pozvedl kvalitu lokality, v níž se nachází. Svou cenu „Award for Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod jejíž odbornou záštitou soutěž probíhá. Stejně jako vloni byla udělena i Cena čtenářů, kdy prostřednictvím hlasovací stránky mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie také laici a vyjádřit tak „vox populi“.

  Soutěž, do níž bylo letos nominováno celkem 58 projektů, je každoročně ukazatelem aktuálního stavu tuzemského developerského trhu a odráží dynamiku jeho vývoje. Předseda odborné jury Pavel Kühn k 20. ročníku uvedl: „Důkazem pokračujícího boomu tohoto trhu je nejenom rekordní počet přihlášených projektů, ale i fakt, že po několika letech byly v soutěži obsazeny všechny vypsané kategorie – včetně kategorie ´Rekonstruované kanceláře´, která v minulém ročníku chyběla. Její loňská absence však byla letos překonána s ohledem na nízkou a dále klesající neobsazenost kancelářských ploch. Pozitivní vývoj je vidět i v segmentech obchodních center a logistických a průmyslových areálů. V posledně jmenovaném segmentu se jedná o pokračující růst trhu způsobený nebývalým zájmem o nové plochy skladů a výrobních areálů, který je výsledkem současného stupně ekonomického rozvoje a zvýšené orientace spotřebitelské poptávky v oblasti e-shopů. Tradičně nejvíce soutěžících měla kategorie ‚Rezidenční projekty‘, což vedlo odbornou porotu opět k rozhodnutí o rozdělení na dvě skupiny, a to na projekty menšího rozsahu (do 50 bytů) a bytové projekty s vyšším počtem jednotek (nad 51).“

  Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality nominovaných projektů byly lokalita, urbanistické a architektonické řešení včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace a v neposlední řadě také úspěšnost na realitním trhu.

  V nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů získalo letos nominaci celkem dvacet uchazečů: z toho sedm v kategorii menších bytových projektů a třináct v kategorii větších projektů. V první z nich porotci postavili nejvýše projekt Truhlárna v Praze 6. Podle nich projekt dokázal velmi zdařile vyřešit dva nelehké úkoly: vytvořit komorní, luxusní a zároveň velmi netradiční bydlení pro nejnáročnější klientelu a citlivým přístupem přispět nejen k zachování, ale i k podtržení původní atmosféry této části pražského Břevnova.

  V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu si vítězství odnesl projekt Luka Living v Praze 13. Jury u něj vyzdvihla velmi odvážný, razantní, a především úspěšný vstup do málo rozvinuté oblasti nájemního bydlení. Ambiciózní projekt nastavil za použití těch nejmodernějších technologií zcela novou úroveň nájemního bydlení v hlavním městě. Navíc díky vhodně zvolené struktuře nebytových prostor výrazně zvýšil úroveň služeb nejen pro obyvatele domu, ale i rezidenty v jeho sousedství.

  Mezi novými administrativními centry zvítězil Palmovka Open Park v Praze 8. Projekt získal nejvíce bodů nejen z důvodu nepopiratelného komerčního úspěchu, ale i s ohledem na celkové zlepšení občanského prostředí v rámci lokality Palmovka. Výjimečnost projektu spočívá zejména v citlivém zakomponování historických industriálních prvků do velkoryse pojaté moderní architektury.

  Kategorii rekonstruovaných kancelářských objektů dominovala přestavba administrativní budovy Knorr Bremse v Liberci, kde se podle verdiktu poroty podařilo v menším, ale elegantním projektu účelně propojit původní prvky s moderními technologiemi a službami.

  V kategorii obchodních center triumfovalo outletové centrum Prague The Style Outlets v Tuchoměřicích u Prahy, a to za převzetí, úspěšnou realizaci a zdárné otevření projektu s komplikovanou historií, díky němuž vzniklo v blízkosti pražského letiště moderní outletové centrum obohacující trh o desítky nových značek.

  V kategorii hotelů titul získal Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech u Prahy za osobité provedení, náročnou rozsáhlou rekonstrukci a velkorysé úpravy celého okolního prostoru. Jeho ojedinělost spočívá i v pozitivním dopadu projektu na území, v němž se nachází.

  V kategorii skladových a průmyslových areálů se na stupni nejvyšším umístil projekt Sécheron Tchequie v logistickém parku P3 v pražských Horních Počernicích, u něhož porota mimo jiné ocenila i skutečnost, že se nájemce rozhodl do budovy umístit také své výzkumné a vývojové centrum, tedy aktivitu s vyšší přidanou hodnotou.

  Zvláštní cenu poroty letos získala obnova výstavního pavilonu Louny. Jury ocenila citlivou renovaci funkcionalistického objektu, který již přestal sloužit svému původnímu účelu. Pavilon, postavený v roce 1931 podle návrhu architekta Josefa Chochola, od letošního léta nabízí stylovou kavárnu, prostor pro výstavy a pestrý kulturní program.

  Cenu „Award for Excellence“, kterou uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, si odnáší Centrum architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na pražských Emauzích. Hlavním posláním CAMPu je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Pomáhá navázat dialog a spolupráci mezi veřejností, developery a investory. Jde o jedinečné místo pro přednášky, diskuze, konference a další akce. Konají se zde výstavy představující nové projekty a jsou zde k dostání materiály a publikace o architektuře a urbanismu.

  Cena čtenářů patří projektu Luka Living, který soutěžil (a zvítězil) v kategorii větších rezidenčních projektů.

  S oznámením výsledků soutěže byl zároveň vyhlášen další, v pořadí již 21. ročník. V průběhu roku 2019 se do něj mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 2018 a podzimem roku 2019.

  Kompletní přehled projektů oceněných v 20. ročníku soutěže „Best of Realty“

  Rezidenční projekty menšího rozsahu

  1. místo
  Truhlárna, Praha 6 / developer: skupina T.E / architekt: under-construction architects

  2. místo
  LakePark Residence, Staré Splavy / EBM Partner / Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková (EBM – Expert Building Management)

  3. místo
  U Pernikářky 7, Praha 5 / JRD Development / Podlipný Sladký architekti
  a
  Vitality Rezidence, Praha 5 / SATPO / Schindler Seko Architekti

  Rezidenční projekty většího rozsahu

  1. místo
  Luka Living, Praha 13 / developer: Luka Residential / architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor

  2. místo
  Rezidence Pod Skálou, Praha 8 / CODECO/Rezidence Pod Skálou / Ing. arch. Aleš Holman (EBM – Expert Building Management)

  3. místo
  Botanica K 1, 2, Praha 5 / Skanska Reality / S.H.S architekti

  Nová administrativní centra

  1. místo
  Palmovka Open Park, Praha 8 / developer: Metrostav Development/Palmovka 4, Palmovka 3, Palmovka 0 / architekt: Aulík Fišer Architekti

  2. místo
  AFI Karlín, Praha 8 / AFI EUROPE / David Chisholm (CMC ARCHITECTS)

  3. místo
  Visionary, Praha 7 / Skanska Property Czech Republic / Jakub Cigler Architekti

  Rekonstruované kanceláře

  1. místo
  Rekonstrukce budovy Knorr Bremse, Liberec / developer: Arcona Capital Czech Republic / architekt: Bogle Architects

  2. místo
  Budova A (BB Centrum), Praha 4 / Passerinvest Group / ATELIER 8000

  3. místo
  ABC ALFA, Ostrava-Moravská Ostrava / Asental Business Center / Atelier Simona

  Obchodní centra

  1. místo
  Prague The Style Outlets, Tuchoměřice / developer: The Prague Outlet / architekt: APRIS 3MP ve spolupráci s architektem Miroslavem Švarcem z Filmdekor

  2. místo
  IGY Centrum, České Budějovice / CPI Property Group / ATELIER 8000 a Chapman Taylor

  3. místo
  Obchodní centrum Letňany, Praha 9 / Letňany Centre / Chapman Taylor

  Hotely

  1. místo
  Chateau Clara Futura, Dolní Břežany / developer: Pražské arcibiskupství / architekt: SHA – Šafer Hájek architekti

  2. místo
  Pytloun Boutique Hotel Prague, Praha 1 / Pytloun Hotels / architekt neuveden

  3. místo
  MEET ME 23 (Washingtonova 23), Praha 1 / W 23 / Jaromír Pizinger, MORIX

  Skladové a průmyslové areály

  1. místo
  Sécheron Tchequie P3 Prague, Praha 9 – Horní Počernice / developer: P3 Logistic Parks / architekt: CONSTRUO

  2. místo
  Panattoni Park Cheb pro DHL/Estée Lauder, Cheb / Panattoni Europe/Accolade / RotaGroup

  3. místo
  SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice / SEGRO Czech Republic / CONSTRUO

  Zvláštní cena poroty

  Obnova výstavního pavilonu Louny / investor: Město Louny / architekt: Ing. arch. Ondřej Tuček

  Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – Award for Excellence

  CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

  Cena čtenářů

  Luka Living, Praha 13 (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu) / developer: Luka Residential / architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor

  Zdroj: Best of Realty

  Ilustrační foto: T.E.