Přihlásit se k odběru newsletteru

  Do působnosti stavebních úřadů by podle návrhu nového stavebního zákona měla být převedena jen část agendy státní památkové péče. Šlo by o povolování staveb v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón. Agenda týkající se kulturních a národních kulturních památek a památkových rezervací a zón by měla zůstat v současné podobě.


  Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí ministerstva kultury (MK) Martha Häckl. Reagovala tak na informaci Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, která v tiskové zprávě uvedla, že v rámci připomínkového řízení k záměru zákona ministerstvo kultury požadovalo úplnou integraci památkové péče do soustavy stavební správy.

  „Požadavkem MK nikdy nebyla integrace památkové péče jako celku do nově budovaného systému státního stavebního úřadu. MK se velmi intenzivně vymezovalo proti vizi, že lze agendu státní památkové péče funkčně rozdělit do dvou zcela samostatných režimů. I rekonstrukce budov typu Národního muzea, Stání opery nebo Lázní I. v Karlových Varech dle názoru MK prokazují iluzornost vize, že by bylo možné v rámci jedné stavební akce rozdělit povolovací režim na stavební a nestavební povahu,“ sdělil ČTK ředitel Památkové inspekce MK Martin Zídek.

  Idea plné integrace památkové péče podle něj byla jednou z uvažovaných variant ještě před vznikem věcného záměru zákona. V připomínkovém řízení pak MK ideu plné integrace památkové péče do kompetence stavebních úřadů odmítlo a autoři návrhu zákona, tedy zástupci Hospodářské komory a ministerstva pro místní rozvoj, podle Zídka připomínky akceptovali.

  Mluvčí citovala vypořádání několika připomínek, podle nichž by do kompetence stavebních úřadů přešla jen agenda zmíněných ochranných pásem, těch je řádově 450. Agenda týkající se kulturních a národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón by zůstala zachována ve stávajícím smíšeném modelu veřejné správy.

  Stejný režim jako dosud by platil i pro památky zapsané na seznamu UNESCO i pro nominace, které ČR předkládá. I po přijetí nového stavebního zákona bude zachován stávající systém, kdy orgán státní památkové péče v rámci svých pravomocí využívá odbornou pomoc Národního památkového ústavu, uvádí ministerstvo. „Jak pro agendu integrovanou do působnosti státního stavebního úřadu, tak pro agendu, která je ponechána ve smíšeném modelu veřejné správy, bude odbornou pomoc poskytovat NPÚ,“ uvádí MK.

  Návrh zákona ve vztahu k památkové péči kritizují někteří odborníci, je mezi nimi vedle zmíněné asociace třeba pobočka Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) či skupina historiků a architektů z akademické sféry. Vadí jim, že jako podklad pro povolení všech staveb se v návrhu počítá jen s dokumentací pro územní řízení, která podle nich nepostihne všechny aspekty obnovy památek. Pro povolení stavby by navíc podle návrhu nebylo nutné závazné stanovisko památkářů.