Přihlásit se k odběru newsletteru

  Do svého již 21. ročníku vstupuje soutěž „Best of Realty – Nejlepší z realit“, v tuzemsku považovaná za nejprestižnější v oboru. O nominaci na ceněný titul se mohou až do 2. září 2019 ucházet stavby dokončené a zkolaudované na území České republiky po 1. lednu 2018.  Soutěž se letos rozšiřuje o další dvě kategorie: Síň slávy a Environmentálně šetrný projekt. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, který proběhne v úterý 12. listopadu 2019 ve Foru Karlín v Praze 8.


  „V souvislosti se vstupem do třetího desetiletí soutěže jsme se rozhodli rozšířit udělovaná ocenění o nové kategorie. První z nich je Síň slávy. Do ní bude organizátorem soutěže každý rok uvedena jedna osobnost, která se v uplynulých letech výjimečnou formou zasadila o rozvoj, propagaci a dobré jméno realitního trhu, developmentu či souvisejících oborů. Počínaje letošním ročníkem bude udělována také Cena pro environmentálně šetrný projekt: členem poroty soutěže proto bude zástupce České rady pro šetrné budovy, jenž bude garantem této kategorie a ze všech nominovaných projektů vybere jeden, který tuto cenu získá. Novinkou je i změna místa konání slavnostního večera, na němž budou v listopadu vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům ve všech vyhlášených kategoriích. Dosavadní prostor Kongresového centra České národní banky již nedostačoval velkému zájmu o účast na této akci, letos se tak dějištěm galavečera poprvé stane pražské Forum Karlín,“ přibližuje novinky letošního ročníku Jana Hrabětová, ředitelka soutěže.

   

  O cenách udělovaných v základních kategoriích Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra, Hotely Průmyslové a skladové areály rozhoduje odborná porota, udělující i jednu Zvláštní cenu poroty. Speciální ocenění „Award for Excellence“ každoročně vyhlašuje a na galavečeru předává také Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). V neposlední řadě mohou dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorií i laici, hlasující na webu soutěže www.bestofrealty.cz a prostřednictvím webů mediálních partnerů. Vítěz tohoto hlasování si z galavečera odnese Cenu čtenářů. Jak již bylo zmíněno v úvodu, letošní ročník se rozšiřuje o dvě zcela nové kategorie: Síň slávy a Environmentálně šetrný projekt.

  Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BEST OF REALTY, s.r.o., která při její přípravě úzce spolupracuje s realitními agenty, agenturami pro výzkum trhu, zástupci developerských společností, architekty, bankami, profesními sdruženími, poradenskými společnostmi a dalšími relevantními subjekty českého realitního a developerského trhu. Soutěž se již tradičně koná pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), sdružující významné osobnosti české developerské scény a souvisejících oborů.

   

  Uchazeči o titul „Best of Realty – Nejlepší z realit 2019“ v příslušné kategorii musí organizátorovi soutěže nejpozději 2. září 2019 odeslat elektronickou přihlášku – vyplněný nominační formulář (www.bestofrealty.cz) spolu s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu. Přihlášky i fotografie lze elektronicky zasílat již nyní.

   

  Aby projekt mohl být do soutěže přihlášen, musí splňovat několik základních podmínek. Musí být v pravém slova smyslu „dán na trh“. To znamená, že nejméně z 50 procent musí být určen k pronájmu či k prodeji; vlastník tedy může využívat maximálně jeho polovinu. Projekt musí být dokončen po 1. lednu 2018, přičemž nesmí být nominován již v předchozím ročníku soutěže (lze však přihlašovat další etapy příslušného projektu).

   

  Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů jsou výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace, šetrnost vůči životnímu prostředí a samozřejmě i úspěšnost na trhu nemovitostí. Ocenění se tak může dočkat jen projekt, který oproti ostatním přináší výraznou přidanou hodnotu. S pravidly soutěže i jejími uplynulými ročníky se zájemci o nominaci mohou seznámit na webové stránce soutěže www.bestofrealty.cz.

   

  Při příležitosti slavnostního galavečera spojeného s vyhlášením výsledků soutěže, jehož se zúčastní více než 300 osobností reprezentujících český i zahraniční realitní trh a související obory, pořadatel každoročně vydává přehlednou ročenku. Ta vždy představuje nominované a vítězné projekty v jednotlivých kategoriích i vítěze z předchozích let. Vloni se o ceny ucházelo rekordních 58 projektů.

   

   

  Vítězové 20. ročníku soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“

  Rezidenční projekty menšího rozsahu                      Truhlárna, Praha 6

  (do 50 bytových jednotek)                                           developer: skupina T.E

   

  Rezidenční projekty většího rozsahu                         Luka Living, Praha 13

  (nad 51 bytových jednotek)                                          Luka Residential

   

  Nová administrativní centra                                        Palmovka Open Park, Praha 8

                                                                                             Metrostav Development/Palmovka 4, Palmovka 3, Palmovka 0

   

  Rekonstruované kanceláře                                          Rekonstrukce budovy Knorr Bremse, Liberec

                                                                                            Arcona Capital Czech Republic

   

  Obchodní centra                                                           Prague The Style Outlets, Tuchoměřice

                                                                                           The Prague Outlet

   

  Hotely                                                                             Chateau Clara Futura, Dolní Břežany

                                                                                           Pražské arcibiskupství

   

  Průmyslové a skladové areály                                   Sécheron Tchequie P3 Prague, Praha 9 – Horní Počernice

                                                                                          P3 Logistic Parks

   

  Zvláštní cena poroty                                                   Obnova výstavního pavilonu Louny

                                                                                          Investor: Město Louny

   

  Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí           CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

  (ARTN) – Award for Excellence

   

  Cena čtenářů                                                                 Luka Living, Praha 13

                                                                                           Luka Residential

                                                                                          (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu)