Přihlásit se k odběru newsletteru

    Sněmovna dnes podpořila vládní novelu zákona, která upravuje vznik společenství vlastníků bytů v původně čistě družstevních domech. Předloha má odstranit nedostatky, které způsobila poslanecká změna příslušného zákona schválená v minulosti.


    Dříve vznikala společenství ze zákona poté, co družstevní podíl v domech klesl pod čtvrtinu. Minulá poslanecká úprava stanovila tento podíl na polovinu. Nepamatovala ale na situace, kdy v domech klesl družstevní podíl pod polovinu už před její účinností, ale nebyl nižší než čtvrtina.

    Některá družstva se kvůli této změně ocitla podle důvodové zprávy v právním vakuu. Rejstříkové soudy tak odmítají zapsat společenství vlastníků z podnětu družstev a katastrální úřady blokují jakékoli převody bytů, stojí ve zdůvodnění.

    Nynější novela by měla tento stav přechodným ustanovením napravit. Také družstvu uloží svolat shromáždění vlastníků bytů k založení jejich společenství do roka od účinnosti předlohy, která se předpokládá od září.

    Ke schválení stanov společenství bude nadále nutný souhlas většiny hlasů vlastníků bytů přítomných na shromáždění. Nebude ale podle novely potřebná jejich stoprocentní účast. K rozhodování bude stačit přítomnost vlastníků, kteří mají většinu všech hlasů.