Přihlásit se k odběru newsletteru

  Odborníci varují před vznikem nedostatečně využívaných nových lokalit, takzvaných brownfieldů druhé generace. Vyplývá to z vyjádření několika řečníků na konferenci Šetrné budovy 2019, kterou dnes v Praze uspořádala Česká rada pro šetrné budovy. Podobná místa podle nich už dnes vznikají v lokalitách, kde byl nekvalitně zvolen mix dostupných služeb a funkcí veřejného prostoru při vzniku nových čtvrtí na dříve zanedbaných místech. Problematika se týká i ČR, podotkli.

  Odborníci se shodli, že při revitalizaci velkých území je třeba klást velký důraz na šetrné technologie, co největší podíl zeleně, kvalitní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou a takzvané zelené střechy, které jsou částečně nebo zcela pokryté vegetací a půdou. Na budoucnost českých měst musí mít kromě developerů vliv mimo jiné také architekti a projektanti staveb, míní experti.

  „Jsme svědky obnovy brownfieldů v těsném zázemí centra Prahy. Bubny, Rohanský ostrov a další území se postupně probouzejí k novému životu. Revitalizace brownfieldů, to ale není jen boj developerů o lukrativní pozemky, ale také boj o atraktivní veřejná prostranství a kvalitní prostředí města,“ uvedl dnes Jan Baxa z realitní společnosti CA Immo. Problematika brownfieldů druhé generace by se podle něj mohla týkat například oblasti Radlické v Praze, pokud by ji z nějakého důvodu opustila ČSOB.

  Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková na konferenci připomněla, že vláda v létě schválila aktualizaci Národní strategie regenerací brownfieldů. Jejím cílem je podle ní především vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů prostřednictvím státních politik a finančních programů, které jsou nyní roztříštěny mezi více resortů.

  „Systém je nyní do jisté míry nezkoordinovaný. V tuto chvíli žadatel, který vlastní příslušný areál nebo lokalitu, musí například žádat do třech různých typů programů, s třemi různými podmínkami, s třemi typy způsobilých výdajů. Celé je to pro něj velice složité – administrativně, časově, z pohledu vyjednávání,“ uvedla Jirotková.

  Podle agentury CzechInvest je v Národní databázi brownfieldů asi 3500 lokalit, z nichž je přes 450 veřejně nabízeno investorům. V letech 2007 až 2014 se podle odhadů podařilo regenerovat zhruba 15 procent ploch brownfieldů. Přesto velká část z původně odhadovaného počtu 10.000 až 12.000 brownfieldů zůstává stále nevyužita a další nové vznikají. Kromě databáze CzechInvest přitom podle materiálu existují i další databáze ve správě několika krajů a měst.

  Ze zkušeností krajů a měst vyplývá, že největšími překážkami pro znovu využití těchto území jsou majetkoprávní vztahy, finanční náročnost revitalizace, kontaminace lokalit a konkurence nabídky ploch připravených na zelené louce. Investoři vnímají pak jako překážku časový horizont a nedostupnost úvěrů pro projekty regenerací.