Přihlásit se k odběru newsletteru

  O Výroční ceně každoročně rozhodují členové asociace svým hlasováním a je udělována v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Best of Realty. Projekt ELI letos zvítězil v hlasování členů ARTN v konkurenci dalších 3 nominovaných projektů a osobností.

  ELI Beamlines je významným projektem vědecké „panevropské infrastruktury“, ve kterém se excelentním způsobem snoubí užitek (prestižní vědecké laserové pracoviště) a estetika/mimořádně zdařilé architektonické ztvárnění. Předpokladem realizace projektu byla vynikající koordinace vědeckých pracovišť, architektonického studia a současně mimořádné porozumění a akceschopnost místní samosprávy.

  Členové ARTN u projektu oceňují šíři mezinárodního dopadu, neboť se jej účastní 40 akademických a vědeckých institucí z 13 evropských zemí. Vybudování centra ELI právě v Čechách/Dolních Břežanech potvrzuje vynikající připravenost lokality a týmu schopného koordinovat přípravné a realizační práce. Realizace projektu potvrdila důležitost České republiky na mapě světového výzkumu.

  Projekt mezinárodního laserového centra ELI Beamlines byl velkou výzvou. Koncepčně budova vychází z představy ‚duality světla‘ – práce s uměle vytvořeným laserovým světlem v halách pro fyzikální experimenty a zároveň využití přirozeného světla ve prospěch zdravého prostředí pro uživatele budovy. Stavba ELI svou urbanistickou koncepcí velmi citlivě reaguje na okolí v centru obce Dolní Břežany, je ukázkou skloubení výjimečné architektury, vycházející z jasného a čitelného konceptu a velmi komplikovaného technického zadání. Úspěšná realizace se podařila díky týmu špičkových vědců a pracovitému profesionálnímu týmu architektů a inženýrů. Ocenění si velice vážíme a děkujeme za něj,“ říká výkonná ředitelka architektonické kanceláře Bogle Architects Viktorie Součková, která na slavnostním galavečeru u příležitosti vyhlášení výsledků 18. ročníku soutěže Best of Realty převzala skleněnou trofej z rukou prezidentky ARTN Zdenky Klapalové.

  Spolu s paní Součkovou Výroční cenu převzal také starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalík, který se k projektu a získanému ocenění rovněž vyjádřil: „Dolní Břežany dlouhodobě vsadily na kvalitu veřejného prostoru a kvalitu architektury. Ocenění budovy výzkumného ústavu ELI je dalším střípkem do mozaiky, která se nám v Dolních Břežanech skládá a která je již teď příkladem, že suburbanizace může být kvalitní a pro lidi příjemná.“

  Zástupce zadavatele a konečného uživatele projektu, Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., získané ocenění komentoval následně: „ELI Beamlines je unikátní počin, který v České republice nemá obdoby. Není jedinečný pouze svou architektonickou podobou, za kterou získal již několik ocenění, ale především parametry svých laserových systém. Ty jsou zásadní a umožní české i mezinárodní vědecké komunitě realizovat nové experimenty.

  O Výroční ceně / Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí uděluje cenu „AWARD FOR EXCELLENCE“ již od roku 2002, jejím loňským držitelem se stalo Stavební fórum. V roce 2014 Centrum současného umění a designu DOX, v roce 2013 jím byl Jan Antoš za projekt rodinného Parku Mirakulum v bývalém vojenském areálu ve středočeských Milovicích, v roce 2012 Jan Světlík ze společnosti Vítkovice Machinery Group za rozvoj ostravských Dolních Vítkovic. O dva roky dříve obdrželo cenu Centrum Paraple, mezi oceněnými osobnostmi je také například architekt Zdeněk Lukeš (2011), nebo Karel Večeře z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (2007).