Přihlásit se k odběru newsletteru

  Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok by měly stoupnout meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 miliardy korun. Počítá s tím návrh ministerstva pro místní rozvoj, který včera schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Příjmy jsou naplánovány na 779 milionů korun, meziročně o 12,8 procenta nižší.


  Příští rok se nepočítá s dotací ze státního rozpočtu, která letos činí 108 milionů korun. Ta sloužila k pokrytí části dotačních výdajů, vyplývajících ze smluvních závazků včetně závazků z předchozích let. V roce 2019 fond tyto výdaje pokryje z vlastních aktiv.

  Největší část příjmů tvoří splátky z poskytnutých úvěrů 691 milionů Kč, dalších 87 milionů korun přijde z vybraných úroků a poplatků.

  U výdajů připadne největší část na úvěry fyzickým a právnickým osobám, a to 1,6 miliardy korun. Druhá největší položka se týká výplaty úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 až 2010, celkem jde o 717 milionů korun.

  „V roce 2019 bude fond poskytovat podpory formou nízkoúročených úvěrů, a to na výstavbu nájemních bytů, opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelní pohromou, dofinancování programu regenerace veřejných prostranství podporovaných z dotací a na modernizaci nebo pořízení obydlí pro mladé prostřednictvím nového nařízení vlády,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

  Materiál obsahuje také plánované příjmy a výdaje na další roky. V roce 2020 výdaje klesnou na 2,68 miliardy korun, v roce 2021 na 2,6 miliardy. Plánované příjmy v roce 2020 vzrostou na 944 milionů korun, o rok později na miliardu.

  Státní fond rozvoje bydlení shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů.

  Návrh ministerstva pro místní rozvoj, pod které fond spadá, počítá s tím, že by měl ke stávajícím aktivitám přidat například oblast udržitelného rozvoje měst nebo cestovního ruchu. Měl by se také přejmenovat na Státní fond pro podporu investic (SFPI).