Přihlásit se k odběru newsletteru

  22. valná hromada členů a členů-čekatelů se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2023 od 18 hodin na adrese Telehouse, Gen. Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

  Velmi oceníme Vaši osobní účast. Seznámíme Vás s hodnocením činnosti v uplynulém roce a se záměry, prioritami a plánem činností v roce letošním. Považujeme toto naše setkání za neformální fórum lídrů českého nemovitostního trhu a vhodnou platformu k diskusi na aktuální témata.

  PROGRAM:

  • Prezence členů
  • Zahájení valné hromady – úvodní slovo prezidentky ARTN
  • Volba předsedajícího valné hromady, skrutátora a zapisovatelů
  • Rozhodnutí o přijetí nových členů
  • Představení Výroční zprávy o činnosti ARTN v roce 2022
  • Vyjádření dozorčí rady k předložené zprávě a hospodářskému výsledku
  • Schválení Výroční zprávy a hospodaření ARTN za rok 2022
  • Volba správní a dozorčí rady na další volební období
  • Plán činnosti a rozpočet na rok 2023
  • Různé, diskuse, závěr

  Registrujte se ZDE

  Pokud již nyní víte, že se nebudete moci valné hromady fyzicky zúčastnit, prosíme Vás o vyplnění plné moci (ODKAZ ZDE) – tedy o vytištění, podepsání, naskenování – a zaslání na e-mail petra.novotna@artn.cz.

  Těšíme se na viděnou!