Přihlásit se k odběru newsletteru

  Srdečně zveme na Summit architektury a rozvoje, který proběhne

  Hlavní témata

  • Jak posunout stavební rozvoj Prahy a celé ČR dopředu?
  • Co pro stavební rozvoj Prahy může udělat veřejná správa a co soukromí investoři?
  • Architektura v ČR potřebuje nové impulsy – mezinárodní soutěž na novou koncertní budovu v Praze bude unikátní příležitostí

  V průběhu celého summitu bude možnost prohlídky výstavy prestižní soutěže Česká cena za architekturu ve Smetanově síni Obecního domu, kterou pořádá Česká komora architektů (ČKA).

  Registrace

  Prosíme o registraci do 3. 9. 2019

  PROGRAM

  8:00 – 9:00 Registrace

  9:00 – 11:00 BLOK 1 – Smetanova síň

  Jak posunout stavební rozvoj Prahy a celé ČR dopředu?
  Úvod moderátora: Aktuální průzkumy veřejného mínění a krátký film hodnotící pololetní pokrok ve stavebním rozvoji
  Zvaní panelisté:
  • Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj ČR
  • Vladimír Kremlík – ministr dopravy ČR
  • Richard Brabec – ministr životního prostředí ČR
  • Karel Havlíček – ministr průmyslu a obchodu ČR
  • Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy, Pirátská strana
  • Jiří Pospíšil – zastupitel hlavního města Prahy, TOP 09
  • Jan Čižinský – zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě
  • Tomáš Portlík – zastupitel hlavního města Prahy, ODS
  • Patrik Nacher – zastupitel hlavního města Prahy, ANO
  • Markéta Vaňková – primátorka města Brna
  • Tomáš Macura – primátor města Ostravy
  • Josef Pleskot – architekt, předseda Gremiální rady IPR, člen SAR
  • Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR
  • Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
  • Jan Kasl – předseda České komory architektů, bývalý primátor hlavního města Prahy
  • Tomáš Hudeček – vysokoškolský pedagog, bývalý primátor hlavního města Prahy
  • Martin Kupka – poslanec, starosta, odborník na digitalizaci

  11:00 – 11:30 Coffee break

  11:30 – 13:30 BLOK 2 – Smetanova síň

  Co pro stavební rozvoj Prahy může udělat veřejná správa a co soukromí investoři?
  Úvod moderátora: Rozdělení úloh státu, samospráv a developerů a nutnost spolupráce

  Zvaní panelisté:
  • Petr Hlaváček – 1. náměstek primátora a radní pro územní rozvoj a územní plán
  • Hana Kordová Marvanová – radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení
  • Adam Scheinherr – radní pro oblast dopravy
  • Jan Chabr – radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů
  • Petr Hlubuček – radní pro životní prostředí, infrastrukturu, technickou vybavenost a bezpečnost
  • Pavel Vyhnánek – radní pro oblast financí a rozpočtu
  • Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR)
  • Marcela Pavlová – náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
  • Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR
  • Pavel Kliment – partner KPMG, člen SAR
  • Pavel Hnilička – architekt, urbanista a člen SAR
  • Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
  • Jiří Nouza – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
  • Jan Kasl – předseda České komory architektů, bývalý primátor hlavního města Prahy
  • Pavel Křeček – předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • Zdenka Klapalová – prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
  • Martin Vachek – předseda Asociace developerů

  13:30 – 14:30 Polední přestávka

  14:30 – 16:30 BLOK 3 – Smetanova síň

  Architektura v ČR potřebuje nové impulsy – mezinárodní soutěž na novou koncertní budovu v Praze bude unikátní příležitostí
  Úvod moderátora: Nejinspirativnější moderní koncertní budovy světa
  Zvaní panelisté:
  • Wolf D. Prix – hlavní zahraniční vystupující, světoznámý rakouský architekt
  • Josef Pleskot – architekt, předseda Gremiální rady IPR, člen SAR
  • Eva Jiřičná – česko-britská architektka
  • Zdeněk Fránek – architekt, pedagog, člen SAR
  • Ladislav Lábus – architekt, děkan Fakulty architektury ČVUT
  • Jan Kasl – předseda České komory architektů, bývalý primátor hlavního města Prahy
  • Petr Hlaváček – 1. náměstek primátora a radní HMP pro územní rozvoj a územní plán
  • Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR)
  • Michal Sedláček – hlavní architekt města Brna
  • Peter Gero – německý urbanista (Hamburk – HafenCity a Labská filharmonie)
  • Petr Pelčák – urbanista a architekt

  Vstup na akci je ZDARMA na základě registrace, a to do vyčerpání počtu vyhrazených míst. Pozvánka platí výhradně pro konkrétního zvaného hosta, pro jednu osobu a je nepřenosná. Vzhledem k účasti zahraničních hostů bude zajištěno simultánní tlumočení.

  www.arch-rozvoj.cz

  Na summitu bude představen aktuální pololetní přehled „Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat?“ a nový pololetní krátký film o stavebním rozvoji Prahy a ČR. Z průběhu akce bude pořizován audiovizuální záznam a fotodokumentace, které budou používány k propagačním aktivitám.
  Summit bude on-line přenášen na www.arch-rozvoj.cz a z akce bude následně zpracována reportáž s rozhovory s vybranými účastníky. Z akce bude také zpracován materiál „Závěry a názory ze Summitu architektury a rozvoje“, který bude distribuován široké odborné veřejnosti a médiím.

  Summit architektury a rozvoje je určen pro cca 700 hostů. Místa nad rámec VIP zóny jsou primárně nabízena zástupcům odborné veřejnosti, zejména členům ČKA a dalších oborových organizací. V případě zbývající volné kapacity sálu budou volná místa poskytnuta dalším zájemcům na základě registrace.

  Pořadatelem summitu je Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). To je pracovním think-tankem odborníků na architekturu, stavebnictví, ekonomiku a právo, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat, iniciovat odbornou diskusi a společně se pokusit změnit věci k lepšímu. Více informací o činnosti a akcích SAR je k dispozici na www.arch-rozvoj.cz.

  Změna programu a vystupujících vyhrazena.
  Další informace je možné získat na e-mailu sar@arch-rozvoj.cz