Přihlásit se k odběru newsletteru

    Slovensko výrazně zaostává za ostatní zeměmi EU při nabídce finančně dostupných nájemných bytů, což se nepříznivě projevuje v oblasti mobility pracovní síly, podpory mladých rodin či handicapovaných občanů. V analýze to dnes uvedl slovenský nejvyšší kontrolní úřad.


    Zatímco v ostatních zemích EU se podíl nájemných bytů na celkovém bytovém fondu pohybuje od 19 do 62 procent, na Slovensku je to jen šest procent. V ČR tento podíl podle úřadu dosáhl 21 procent.

    Slovensko v 90. letech umožnilo například nájemcům družstevních bytů odkoupit tyto byty za výhodnou cenu do svého vlastnictví. Značná část obyvatel tuto možnost využila. Na Slovensku je zhruba 90 procent bytů a domů v soukromém vlastnictví, vyšší podíl v rámci EU mají jen Estonsko, Bulharsko a Rumunsko.

    Podle analýzy na Slovensku podobně jako v Česku nové nájemné byty, které staví hlavně samospráva, tvoří jen zlomek z celkového počtu dokončených bytů. Předloni to na Slovensku bylo jen 359 nájemných bytů, tedy 2,2 procenta z dostavěných bytů.

    Slovenský úřad upozornil, že na rozdíl od Slovenska či Česka není například v Rakousku systém sociálního bydlení zaměřen jen na domácnosti s nízkými příjmy. Právě rakouský model úřad označil úřad za vzor. V Rakousku podíl nájemných bytů dosahuje až 42 procent z bytového fondu.