Přihlásit se k odběru newsletteru

  Další problém s Covidem. Pomoc firmám, které platí nájem, přichází pozdě

  Pomoc od státu pro podnikatele v nájmu má činit do 10 milionů pro jednoho a pěti miliard pro všechny. Přichází však pozdě a navíc není dosud jasné, o kolik lze žádat. Dotace se v programu COVID nájemné totiž sčítají.

  Evropská komise minulý týden schválila kontury české státní pomoci nájemcům komerčních prostor, které byly z rozhodnutí úřadů povinně uzavřené.

  Program COVID nájemné se spustí zřejmě ve druhé polovině června a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podle své mluvčí Štěpánky Filipové předpokládá, že o tuto dotaci bude mít zájem 150 000 až 200 000 podnikatelů. Dosud však není jasné, jakou dobu na podání žádosti budou podnikatelé mít.

  V každém případě však pomoc přijde pozdě, protože peníze na nájem podnikatelům chyběly už před několika měsíci. „Dnes, když už jsou obchody více než měsíc otevřené, není program této podpory stále implementován do praxe. To vede ke zbytečným průtahům v jednáních mezi nájemcem a vlastníkem nemovitostí,“ uvádí Roman Latuske, partner realitních fondů ZDR Investments, které vlastní nákupní parky po celé republice.

  „Určitě bychom přivítali rychlejší reakci, protože ve vztahu k pronajímatelům jsme byli dlouhou dobu v nejistotě a ani jedna strana nevěděla, jak se k situaci postavit vzhledem k neznámému stanovisku vlády,“ přidává se Václav Hrbek, šéf obchodů se sportovním oblečením Alpine Pro. Program však využije.

  „V praxi nám pomůže překlenout období, kdy jsme měli v důsledku vládních nařízení nulové tržby, ale naše fixní náklady po celou tuto dobu byly na 100 procentech,“ říká.

  Program COVID nájemné

  Podpora na zaplacení nájemného na provozovny v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

  Dotace se bude vyplácet za duben, květen a červen 2020. Skončí-li nájemní smlouva před koncem června, žádat bude možné jen o dotaci za období od dubna do skončení nájmu.

  Výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z původního nájemného, pokud před podáním žádosti uhradil alespoň 50 % z původního nájemného, a pokud mu pronajímatel poskytl slevu alespoň 30 %. (V praxi to znamená: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.)

  Pokud je pronajímatelem stát, pak by výše podpory měla činit 80 % z nájemného, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti alespoň 80 % z nájemného.

  Žádost o podporu mohou nájemci podávat elektronicky, formulář a podrobnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejní v nejbližší době na svém webu www.mpo.cz.

  Mnoho těch, kteří si prostor pro podnikání pronajímají, už nějaké řešení našlo. „De facto to je obchodní dohoda s nájemci, kterou jsme v ZDR Investments aplikovali již týdny před vyhlášením tohoto programu. Poskytli jsme možnost odkladu platby nájmu v čase nebo jeden měsíc rent free a nájemce si zároveň zajistil své nájemní prostory předčasně na delší období,“ komentuje státní pomoc Latuske.

  Prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a ředitelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová vidí na trhu ochotu dohodnout se na oboustranně uspokojivém řešení. „Žádný pronajímatel nechce kvůli krátkodobé krizi přijít o dlouhodobého stabilního nájemce, a snaží se tak najít cestu, jak se s aktuálním omezením provozu vypořádat,“ tvrdí.

  O podporu můžou žádat nájemci, v jejichž provozovnách byl na základě mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb. Ti dostanou od státu až 50 procent nájemného za měsíce duben až červen 2020, každý maximálně 10 milionů korun.

  „Jakkoliv vypadá částka na jednoho nájemce dostatečná, může to být problém pro větší řetězce s mnoha prodejnami po celé republice,“ podotýká Emil Holub, partner realitní sekce Clifford Chance Prague.

  Evropský strop na celkovou pomoc

  Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že program respektuje dočasný rámec Evropské komise, který nyní umožňuje poskytovat přímé granty až do výše 800 000 eur. To v praxi znamená, že žadatel nesmí na všech pomocných programech souvisejících s dopady koronaviru dostat víc než 21,3 milionu korun (dle kurzu ČNB k 9. 6.).

  Podle Lenky Nové, realitní expertky z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, by mělo ministerstvo co nejdříve veřejně vyjasnit, které dosavadní české dotační programy jsou zahrnuty do režimu tzv. dočasného rámce.

  „To znamená, které dotace dosud čerpané jednotlivými podnikateli, se zahrnují do maximálního celkového limitu 800 000 eur, a které nikoli. Toto vyvolává mezi možnými zájemci o program velké otázky a má zásadní dopad na určení, o kolik peněz vlastně mohou žádat v rámci tohoto programu,“ uvedla právnička.

  Navíc jednou z podmínek je, že nájemce nejpozději před podáním žádosti musí nájemné, k jehož úhradě má dotace sloužit, zaplatit svým pronajímatelům. V rámci žádosti je potřeba doložit úhradu 50 procent nájemného za měsíce duben až červen 2020, úhradu 70 procent DPH z nájemného za období od 1. dubna 2020 do dne podání žádosti a dále úhradu nájemného za měsíce leden a únor 2020 v plné výši.

  To však může být pro mnoho nájemců velmi obtížné. Mnozí z nich mají problém s likviditou a někteří i se získáním komerčního úvěru. Peníze tak musejí sehnat a zaplatit sami a pak doufat, že dotaci dostanou. Stát bude mít navíc čas na vyplacení dotací až do konce roku a příjemci dotace nemohou spoléhat na to, že dotaci dostanou dříve.

  „Určitě by bylo pro jednotlivé příjemce dotace lepší, pokud by dotaci dostali předem. Pro zvolený přístup nevidím rozumný důvod a ve výsledku snižuje účinnost programu jako takového,“ míní advokátka Lenka Nová.

  Připomíná, že situace, na kterou reaguje dotační program, přišla v té části roku, kdy bývá většina nájmů indexována (tedy násobena nějakým koeficientem, například inflací), často navíc zpětně k 1. lednu. To by mohlo způsobit další problém s čerpáním dotace. Nájemci jsou totiž v žádosti povinni prokázat výši nájemného za leden a únor 2020, avšak otázku možného navýšení nájemného o indexaci program neřeší.

  „Rozumím, že účelem je, aby si nájemce s pronajímatelem dohodou uměle nenavýšili nájemné za účelem čerpání vyšší dotace a poskytnutí nižší slevy pronajímatelem. Na druhé straně to sankcionuje nájemní vztahy, kde je zcela legitimně a v souladu se standardem na trhu dohodnuta indexace,“ podotýká Nová.

  Podobně se to může dotknout ujednání o postupném navyšování nájemného, které může u některých vztahů padnout zrovna na rozhodné období pro určení maximální výše dotace.

  Zapomeňte na žalobu o náhradu škody

  Ten, kdo si nechá pomoci s platbou nájemného, se také vzdá možnosti vymáhat na státu náhradu škody v důsledku koronavirových opatření. Kromě zmíněných dokladů totiž bude třeba k žádosti nutné přiložit také žadatelem podepsaný návrh dohody o vyrovnání nároků na náhradu škody vůči České republice v souvislosti s mimořádnými opatřeními a čestné prohlášení nájemce týkající bezdlužnosti vůči orgánům veřejné moci a dalších skutečností dle podmínek programu.

  „Stát se tímto snaží vyřešit potenciální a v odborné veřejnosti hodně diskutované nároky maloobchodních prodejců na náhradu škody vůči státu, kterých se dotkla vládní restriktivní opatření v souvislosti s koronavirem,“ vysvětluje Emil Holub.

  Pronajímatel bude muset dodat čestné prohlášení, že má s nájemcem uzavřenou nájemní smlouvu, a doložit, že mu za měsíce duben až červen dal na nájemném slevu 30 procent.

  Program není využitelný pro firmy, které měly v obchodních centrech otevřeno a měly nízké nebo nulové tržby, třeba prodejci květin nebo čajů. „Tyto firmy jsou i teď velmi znevýhodněny,“ podotýká šéf Alpine Pro Václav Hrbek. Navíc by podle něj měla vláda upravit zákony do budoucna tak, aby v podobných situacích neleželo veškeré riziko jen na nájemcích.

  Odkaz na článek: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pomoc-firmam-v-najmu-prichazi-pozde-navic-je-zbavi-moznosti-se-soudit-108899