Přihlásit se k odběru newsletteru

  Prague Research Forum (PRF) oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za třetí čtvrtletí roku 2017.


  Nabídka kancelářských budov

  Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2017 na 3 279 700 m2. Poměr budov třídy A vůči budovám třídy B dosahoval 71 %. Nejkvalitnější budovy třídy AAA zaujímají 18 % z celkové výměry moderních kanceláří.

  Ve 3. čtvrtletí bylo dokončeno 34 200 m2 kancelářských ploch v těchto projektech: Drn (7 700 m2) v Praze 1 a dvou kancelářských budov projektu Waltrovka – Mechanica 01 (15 100 m2) a Mechanica 02 (11 400 m2) na Praze 5.

  V současné době se v Praze nachází 333 200 m2 kancelářských prostor ve výstavbě. Ve třetím čtvrtletí byla zahájena výstavba dvou nových projektů: Letná OC (5 500 m2) v Praze 7 a Beethoven (28 300 m2) v Praze 9.

  Pro rok 2017 se očekává dokončení celkem 153 900 m2 moderních kancelářských prostor (z nichž 65 600 m2 již bylo letos dokončeno). Oproti tomu v roce 2018 by mělo být dokončeno celkem 193 300 m2.

  Realizovaná poptávka

  Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2017 objemu 105 500 m2, což představuje pokles o 30,9 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a zároveň pokles o 4,9 % meziročně.

  Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 8 (30,7 %), v Praze 7 (17,2 %) a v Praze 1 (16,7 %).

  IT společnosti se nejvíce podílely na celkové hrubé poptávce (24,1 %), následovány poradenskými společnostmi (12,6 %) a ostatními společnostmi (12,3%).

  Celkový podíl renegociací (prodloužených nájemních smluv) na hrubé realizované poptávce tvořil ve 3. čtvrtletí 29 %, tedy o stejný podíl jako v předchozím čtvrtletí. Podíl nově podepsaných smluv dosáhl v 3. čtvrtletí 69 % hrubé realizované poptávky.

  Významné pronájmy

  Mezi nejvýznamnější transakce třetího čtvrtletí 2017 patřil nový pronájem společnosti Amazon (12 500 m2) v první fázi kancelářského projektu Rustonka R1 v Praze 8, renegociace společnost Czech News Center (7 800 m2) v budově A7 Office Centre v Praze 7 a renegociace společnosti Mazars, jejíž součástí byla také expanze (2 600 m2) v budově IBC v Praze 8.

  Neobsazenost kanceláří

  Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 0,9 procentního bodu a ve 3. čtvrtletí 2017 tak dosáhla 7,7 %. Celkem bylo v Praze evidováno 253 200 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 10 (14,0 %), Praha 3 (10,7 %) a Praha 1 (9,4 %). Naopak nejnižší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 8 (4,9 %), Praze 6 (6,7 %) a v Praze 4 (6,8 %).

  Nájemné

  I v třetím čtvrtletí roku 2017 zůstalo nejvyšší dosahované nájemné ve všech částech Prahy stabilní. V centru města se ustálilo na 20,00 EUR/m2/měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nejvyšší dosahované nájemné mezi 14,50 – 16,00 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě v rozmezí 13,00 – 14,50 EUR/m2/měsíc.

  Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.