Přihlásit se k odběru newsletteru

    Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na propojení spolupráce státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti na poli správy území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí. Navazuje na dosavadní setkání zástupců ministerstev (MMR, MK), samospráv (starostové, zástupci Svazu měst a obcí), osobností akademické sféry, ČKA, nadací a městských architektonických spolků. Cílem letošního ročníku konference je shrnutí výzkumů věnovaných architektonické kvalitě prostředí, správě území a fenoménu politiky architektury v českém a evropském kontextu. Právě evropský kontext a evropské souvislosti politik architektury jsou zásadní součástí letošní konference. Z toho vyplývá řada zahraničních speakerů, konference proto bude v angličtině.

    Evropské země formulují a používají dokumenty věnované politice architektury jako cestu k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci. Bez zapojení širší veřejnosti do přípravy a naplňování politiky architektury není možné vytvořit z „formálního“ dokumentu účinný nástroj dohody na formování prostředí, ve kterém žijeme. Naplňování cílů Politiky architektury není představitelné bez široké spolupráce řady aktérů.

    Mezi pozvanými zahraničními hosty jsou například: Stefan Cadosch (Švýcarsko), Barbara Feller (Rakousko), Meri Lumela (Finsko), Vera Martin (Rumunsko), Samja Saban (Chorvatsko), Juraj Šujan (Slovensko) a další. Konferenci pořádá Ústav urbanismu FA ČVUT ve spolupráci s MHMP. Organizaci zajišťují Martin Kloda, Josef Smutný a Petr Lešek. Konference je podpořena grantem SVK.

    Registrace na konferenci probíhá zde: http://bit.ly/2Qjo7f2