Přihlásit se k odběru newsletteru

  Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je volným sdružením odborníků z oboru architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Je to pracovní spojení lidí, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje v Česku, a proto přichází s 10 vizemi pro stavební rozvoj Prahy a ČR.

  Jejich cílem je podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů.


  1 | Je potřeba zásadně zrychlit a zjednodušit schvalovací procesy, jinak paralýza stavebního rozvoje povede k úpadku celé země. Například vyřízení stavebního povolení pro bytový dům by nemělo trvat déle než dva roky.

  2 | Je nutné nastavit fungování úřadů ve prospěch nové výstavby. Úřady musí být personálně a odborně posíleny, plně digitalizovány, musí mít jasně stanovené lhůty, nebýt pod politickým tlakem, mít jasný výklad legislativy a rozhodovat jednotně a předvídatelně.

  3 | Praha by měla být plánována jako metropole pro minimálně 2 miliony lidí a proto musí mít nový progresivní a ambiciózní územní plán. To je však proces na mnoho let, pro rychlý rozjezd nové výstavby je nyní potřebné zásadně urychlit změny stávajícího územního plánu a mít tak dostatek ploch pro novou výstavbu.

  4 | Je třeba omezit rozlézání Prahy do okolí a zaměřit se na intenzivní rozvoj brownfieldů s vyšší hustotou zástavby uvnitř města. Praha musí být městem krátkých vzdáleností s kvalitním veřejným prostorem a digitalizovaným „smart city“.

  5 | V Praze je stavební prioritou řešení dopravy a dostupnosti bydlení. Doprava se musí řešit výraznými veřejnými investicemi, zatímco dostupnost bydlení hlavně podporou soukromých investic a uvolněním dostatku ploch pro novou výstavbu.

  6 | Praha musí být hlavně městem pro ty, kdo v ní žijí – pro Pražany. Je zcela unikátním historickým městem, ale nemůže být zakonzervována pro turisty a žít jen ze své minulosti. I současná generace by po sobě měla zanechat nějaké architektonicky unikátní stavby reprezentující naši dobu.

  7 | V metropoli je nutné zřídit centrální pražský stavební úřad pro větší stavby, který by také metodicky vedl stávajících 22 místních stavebních úřadů. Praha by měla být spravována jako jednotné centralizované město, nikoliv jako decentralizovaný kraj.

  8 | Je potřeba zvyšovat kvalitu staveb s akcentem na inovace a progresivní materiály, technologie a prováděcí postupy. Je ale také třeba řešit stávající přeregulovanost stavebnictví v ČR, která často zbytečně zdražuje a brzdí výstavbu.

  9 | Urychlené dobudování dlouhodobě podinvestované dopravní sítě a další infrastruktury musí být vládní prioritou. A také musí mít speciální a zjednodušené schvalovací procesy, stejně jako další určené strategické stavby.

  10 | Je potřeba, aby lidé vnímali, že rozvoj a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní a potřebné. Proto je nutné transparentně prezentovat připravované projekty a prosazovat kvalitní architekturu a etické principy v oboru. Developeři by měli přispívat do fondu veřejných investic.