Přihlásit se k odběru newsletteru

  V Centru architektury a městského plánování (CAMP) proběhlo setkání, na kterém odborníci diskutovali problémy stavebního zákona. Kromě navrhovaných řešení zaznělo i alarmující srovnání Prahy s ostatními světovými metropolemi.


  V pátek 7. září se v CAMPu konal seminář zaměřený na problematiku stavebního práva v České republice a jeho vlivu na pražské prostředí. Odborníci diskutovali o roztříštěnosti správy hl. m. Prahy, nepřiměřené délce lhůty pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, nedostatku vzájemné důvěry mezi aktéry a neschopnosti koordinované spolupráce napříč různými úrovněmi správy.

  „Já jsem velice ráda, že IPR našel odvahu o tomto problému mluvit. Je to zásadní téma, které je potřeba otevřít a v příštích letech ho řešit. Je nemyslitelné, aby jednotlivec nebo firma přistupovali k projektům tak, že potřebná povolení dostanou minimálně za tři roky, nebo že se toho ani nedožijí,“ říká s nadsázkou Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy.

  Hned na úvod semináře bylo zdůrazněno, že jde ze strany plánovačů města o skutečné volání o pomoc. Lhůta pro získání všech povolení k menší stavbě činí totiž v Česku 247 dní, což nás řadí až na 127. místo v porovnání s ostatními zeměmi. Doba mezi vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na bytový dům trvá pak v Praze v průměru 1103 dní. Časová náročnost je pak přímo úměrná té finanční, která je hlavně v hlavním městě extrémní.

  „Jasně se ukazuje, že opakující se opravování stavebního zákona nestačí. Potřebujeme prostě nový, který bude odpovídat potřebám měst a obcí v 21. století,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč. „Analýza, kterou jsme představovali, se zabývala pouze situací okolo získávání stavebního povolení. Už její závěry byly alarmující – a to přitom ze zkušenosti víme, že mnohem komplikovanější je získávání územního rozhodnutí. Kdybychom měli relevantní data i pro zkoumání doby potřebné pro získání územního rozhodnutí, patrně by statistiky vyznívaly ještě černěji,“ doplňuje Boháč.

  Na kterých řešeních se tedy odborníci shodovali?

  • celková rekodifikace veřejného stavebního práva
  • navržení nového stavebního zákona
  • zavedení jednotného povolovacího řízení

  Setkání se zúčastnili odborníci z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), Ministerstva pro místní rozvoj, dále investoři, zástupci magistrátu hl. m. Prahy, České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

  Souhrnný dokument k semináři najdete na webu IPR Praha: www.iprpraha.cz/seminarstavebnipravo