Přihlásit se k odběru newsletteru

  Program MBA Nemovitosti a jejich oceňování na VŠE otevírá na podzim svůj třetí ročník – přihlášky je možné podávat do 20. 9. 2020 (https://mbare.vse.cz/prijimaci-rizeni) Letos v červnu složili první absolventi závěrečné zkoušky.

  Cílem programu MBARE je poskytnout svým studentům komplexní znalosti trhu. Studenti během studia pracují na konkrétní lokalitě – developerském projektu, připravují businessový a finanční plán. První ročník zpracovával lokalitu v Dolních Vítkovicích, druhý ročník připravuje lokalitu v Karlových Varech.

  Během studie se studenti seznámí s mikroekonomickými a makroekonomickými souvislostmi trhu s nemovitostmi, podmínkami financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Předměty jsou založeny jako fakultní modul povinný (fmP). Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky (oSZ) na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi.

  Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14 h, sobota od 9 h) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4.

  Výuku kurzů zajišťují renomovaní odborníci z praxe, jakož i pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol.

  Registrace

  Leták ke stažení