Přihlásit se k odběru newsletteru

    Ve Středočeském kraji byla loni zahájena stavba 6514 bytů, meziročně o 17,4 procenta více. Dokončeno jich bylo 5451, tedy o 12,2 procenta více. Středočeský kraj tak s počtem zahájených bytů drží mezi kraji v České republice prvenství, v počtu dokončených je na druhém místě za Prahou. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).


    Z celkového počtu dokončených bytů bylo 4042 v rodinných domech a 820 v bytových domech. V nástavbách a přístavbách k rodinným a bytovým domům bylo dokončeno 345 bytů. V domovech a penzionech pro seniory pak 28 bytů, v nebytových prostorách 38 bytů a ve stavebně upravených nebytových prostorách 178 bytů. V roce 2016 přitom nebyl v domovech pro seniory dokončen ani jediný byt.

    Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2017 začalo stavět v okresech Praha-východ, a to 1381. Nejméně naopak na Rakovnicku, kde byla zahájena stavba 100 bytů. Co se týče dokončených bytů, je situace stejná – nejvíce jich bylo loni dokončeno v okrese Praha-východ (1309), nejméně na Rakovnicku (108).

    Středočeský kraj a především centrální oblast patří podle statistiků dlouhodobě k oblastem s největší bytovou výstavbou v celé republice. Průměrná roční intenzita zahájené výstavby v kraji za období let 2012 až 2017 dosahovala hodnoty 3,8 bytu na 1000 obyvatel, což byla mezi kraji nejvyšší hodnota a zároveň nad celorepublikovým průměrem, který činí 2,5 bytu na 1000 obyvatel.

    V celém Česku byla v roce 2017 zahájena stavba 31 521 bytů, dokončeno jich bylo 28 575, z toho 15 172 v rodinných domech. Meziroční nárůst dokončených bytů zaznamenalo celkově deset krajů, nejvíce Ústecký s 29,6 procenta. Pokles byl zaznamenán ve čtyřech krajích, a to v kraji Karlovarském, Libereckém, Pardubickém a v Praze.