Přihlásit se k odběru newsletteru

  Senát schválil návrat ke starému způsobu výkonu stavební správy obcemi s minimálními změnami v počtu úřadů

  Senát dnes odsouhlasil velkou věcnou novelu nového stavebního zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou. Novela se v zásadě vrací ke stavu, který je v současné době platný, k modelu přenesené působnosti obcí pro výkon stavební správy, kdy počet stavebních úřadů by měl být určen prováděcím právním předpisem, předpokládá se ve velké míře zachování stávajícího počtu stavebních úřadů. To se však nebude týkat velkých státních a infrastrukturních projektů, jako jsou např. dálnice, které budou podléhat specializované státní stavební správě. Současná reforma stavebního práva zavádí jednotné environmentální stanovisko jako podklad pro stavební řízení a z části dezintegruje posuzování veřejných zájmů ze stavebního úřadu na původní dotčené orgány státní správy. Nový stavení zákon by měl nabýt plné účinnosti v roce 2024, pro vyhrazené stavby (výše zmíněné velké státní a infrastrukturní projekty) 1.1. a pro ostatní stavby 1.7. V této souvislosti ovšem zatím nebyly schváleny žádné prováděcí vyhlášky.

  Novela stavebního zákona, která je v současnosti v poslední fázi legislativního procesu, není pro trh nemovitostí velkým přínosem. De facto znemožňuje možnost transformace ČR v inovativní ekonomiku tím, že dezintegruje rozhodování o dopadech stavebních projektů na veřejné zájmy a ruší některá vylepšení územního plánování a stavebních procesů, která jsou již obsažena v novém platném (ikdyž dosud ne plně účinném) stavebním zákoně. Zefektivnění procesů se podle nového stavebního zákona ve znění novely bude vztahovat hlavně na velké státní a infrastrukturní projekty. U ostatních projektů, včetně většiny developerských projektů od rezidenčních po průmyslovou výstavbu, se změny v první fázi projeví především zpožděním kvůli adaptaci úřadů na nové zákony a postupy. Je otázkou, do jaké míry se alespoň následně v druhé fázi projeví při povolování staveb pozitivně určité dílčí procesní změny, které nový stavební zákon, ve znění novely, obsahuje. 

  Markéta Topinková

  Senior Associate

  Squire Patton Boggs, člen ARTN