Přihlásit se k odběru newsletteru

  Senát zřejmě beze změny schválí poslaneckou novelu zákona o urychlení dopravní a jiné infrastruktury, která má zrychlit přípravu dopravních staveb a usnadnit výstavbu komunikační infrastruktury. Tento týden to Senátu doporučily dva výbory, hospodářský a ústavně právní. Třetí výbor, pro územní rozvoj, projednávání předlohy přerušil do úterý a chce po předkladatelích upřesnění výkladu některých bodů. ČTK to dnes řekl zástupce předkladatelů Martin Kolovratník (ANO).


  Doporučení hospodářského výboru, který je pro předlohu garančním výborem, Kolovratník přivítal. Je rád, že se Senát bude předlohou zabývat. „Je to lepší pro případné testy u Ústavního soudu,“ poznamenal. Řada poslanců při projednávání návrhu ve Sněmovně připouštěla, že změna zákona skončí u Ústavního soudu. Důvodem bylo původně navrhované ustanovení obsahující předběžnou držbu. O rozhodnutí o předběžné držbě pozemku by mohl investor požádat podle novely při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce.

  Místo toho poslanci vložili do zákona institut mezitímního rozhodnutí. Vztahovat se bude na seznam konkrétních staveb, který také do zákona vložili. Mezitímní rozhodnutí znamená, že stavba by mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady.

  Senátoři z výboru pro územní rozvoj chtěli podle Kolovratníka ještě upřesnění, šlo například o paragraf umožňující povolování předběžných průzkumů. „Tam byla obava, aby investoři ještě před stavebním povolením nevrtali kdekoli na pozemcích,“ uvedl. Spolu s ministerstvem dopravy chce předložit senátorům stručnou analýzu toho, co paragraf přinese a jaké jsou pojistky pro vlastníky pozemků.

  Seznam staveb, na které se bude mezitímní rozhodnutí vztahovat, zahrnuje například vybrané dálnice, silnice I. třídy, železnice, metro i nové oplocení pražského Letiště Václava Havla.

  Novela také zavádí fikci souhlasu. Týkat se bude přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek. Má to donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. Toto pravidlo ale nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí, tj. při procesu EIA.

  Poslanci schválili i návrh, který má usnadnit budování internetového připojení. U přípojek elektronických komunikací do 100 metrů se nebude vyžadovat územní rozhodnutí, územní souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Nemá to ale platit pro případy, kdy se bude vyžadovat EIA.