Přihlásit se k odběru newsletteru

    Během panelové diskuze konané pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (dále ARTN) na téma „Rozbouřené vody nájmů administrativních budov“ se hovořilo o současném problému stagnace výstavby kancelářských budov. Zásadním důvodem je dle odborníků z oblasti komerčního developmentu především výše bankovních úroků, zdlouhavý proces stavebního povolení a stavební náklady, které se pojí s požadavky na enviromentální a sociální udržitelnost (ESG).

    Přestože zůstává poptávka po kancelářských budovách silná, nebyla za poslední rok v Praze zahájena výstavba žádné nové administrativní budovy. Developerům aktuální ekonomika projektů nedovolí stavět nové budovy, dokud trh nepřistoupí na zvýšení nájemného v Praze. I s předpokladem budoucího snížení úrokových sazeb by se dle výpočtů mělo nájemné kancelářských novostaveb pohybovat v rozmezí od 25–35 eur (758 Kč) za m2 za měsíc v závislosti na lokalitě.

    Dalším důvodem, který povede ke zvyšování nájemného, je nutnost rekonstrukce stávajících budov. Majitelé starších kancelářských nemovitostí budou muset investovat do úprav, aby splnili normy vyplývající z nových regulací v souvislosti s ESG. I v tomto případě vysoké náklady na rekonstrukce donutí majitele stávajících budov nájemné skokově zvýšit.

    „Aktuální požadavky na nový rozvoj kancelářských budov, ať už kvůli nákladům na výstavbu nebo požadavkům na financování, povedou do budoucna k růstu nájemného. Na tom panuje mezi odborníky shoda. Faktem je, že kvalita nových kancelářských prostor je a bude na vyšší úrovni, než je kvalita starších objektů. Nové nemovitosti odpovídající aktuálním trendům jak z pohledu uživatele, tak společensky odpovědných témat budou přispívat k dalšímu rozvoji v oblasti komerčních realit“, doplňuje Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

    Úvodního představení tématu změn ekonomiky administrativních budov od roku 2000 se zhostil pan Radim Passer, zakladatel a CEO Passerinvest Group, který na příkladové studii popsal historický vývoj ekonomiky budov i hlavní problémy současnosti a budoucnosti v této oblasti. Následující panelové diskuze se zúčastnili odborníci z oblasti developmentu v zastoupení Petra Paličky, Country Managing Director Penta Real Estate, Petra Urbánka, ředitele Pražské developerské společnosti a Tewfika Sabongui, managing partnera společnosti Colliers včetně Radima Passera, zakladatele a CEO Passerinvest Group. Moderátorem celé akce spolupořádané Passerinvest Group v prostorách dceřiné společnosti Fleksi poskytující servisované kancléřské prostory a coworking byl Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu Passerinvest Group.