Přihlásit se k odběru newsletteru

  Načítám Akce

  « Všechny Akce

  • akce již proběhla.

  Nemovitosti v každodenní právní praxi – aktuálně a přehledně

  26. září 2019 | 9:00 - 14:30

  „Nemovitosti v každodenní právní praxi – aktuálně a přehledně“

  Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

  Advokát, odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

  Termín a místo konání:
  čtvrtek 26. 9. 2019
  Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

  Předpokládaný časový plán semináře:
  9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
  9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

  * Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem
  Seminář je akreditován u MV.
  Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

  Seminář je určen zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro developery, pracovníky realitních kanceláří, zaměstnance územně samosprávných celků zodpovědných za správu majetku, majitelům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické (advokáti, notáři, firemní právníci, exekutoři apod.).

  Anotace

  Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.

  Pro správný postup v každodenní praxi se vyplatí znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitostem, což pomůže vyvarovat se chyb a omylů, často spojených s nečekanými negativními důsledky.

  Seminář se tak zaměří na vysvětlení, co vše jsou dnes věci nemovité a co naopak již nikoliv, jaký význam má součást nebo příslušenství nemovitosti.
  Pozornost bude věnována jak převodům vlastnického práva, tak i užívacím vztahům a stranou nezůstanou ani katastrální souvislosti. Zmíněna bude zásada materiální publicity a její význam pro zápisy v katastru nemovitostí, včetně možného nabytí nemovité věci od nevlastníka.

  Předpokládaný obsah semináře

  1. Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství
  Nové pojetí věci nemovité v soukromém právu stále přináší výkladové problémy. Rozdělení na věci nemovité hmotné a nehmotné. Podstatně rozšířený rozsah věcných práv k nemovitým věcem. Nebezpečí podcenění nové úpravy ve vztahu k dispozici s příslušenstvím věci.

  2. Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc
  Superficiální zásada je pouze zásada, nikoli absolutní pravidlo. Existuje velké množství zákonných výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Neznalost aplikace těchto výjimek vede k právní nejistotě, zda stavba je součástí pozemku či nikoliv, a tedy i k možným fatálním chybám při dispozicích s majetkem.

  3. Zápisy do katastru nemovitostí
  Katastrální předpisy patřičným způsobem reagovaly na změny v pojetí nemovitých věcí, které přineslo soukromé právo. Vklad bude proveden k těm nejdůležitějším z nich.

  4. Převody nemovitých věcí, včetně ochrany nabývání od neoprávněného
  Smluvní dispozice s nemovitostmi mají stále přísnou právní úpravu, kterou se vyplatí znát. Kromě toho byla maximálně rozšířena tzv. materiální publicita katastru nemovitostí, ochraňující za určitých podmínek dobrou víru nabyvatele, a to proti skutečnému vlastníkovi.

  5. Vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví
  Jedna z nejsložitějších, a přitom jedna z nejdůležitějších úprav v občanském zákoníku stále činí problémy v praxi. Navíc aktuálně prochází rozsáhlou novelou, která přináší významné změny.

  6. Nájem pro bydlení, zejména práva nájemce a možnosti ukončení nájmu ze strany pronajímatele
  Výklad se zaměří na nejvýznamnější práva nájemce bytu a na možnosti ukončení nájmu bytu ze strany pronajímatele, přičemž uvedena bude aktuální judikatura Nejvyššího soudu.

  7. Některé zvláštnosti nájmu prostoru sloužícího podnikání
  Zmíněna budou specifika tohoto druhu nájmu, oproti obecnému nájmu a rovněž bude uvedena aktuální judikatura Nejvyššího soudu.
  Cena semináře:

  1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).
  Pokud Vás naše nabídka osloví, popis semináře dále naleznete na adrese:
  Nemovitosti v každodenní právní praxi – aktuálně a přehledně

  Online přihlášku naleznete pod seminářem. Přihlásit se lze rovněž prostým mailem na naši e-mailovou adresu.
  V případě potřeby nás prosím kontaktujte na této e-mailové adrese. Věnujte prosím také pozornost našim smluvním podmínkám v sekci „Ke stažení“.

  Podrobnosti

  Datum:
  26. září 2019
  Čas:
  9:00 - 14:30
  Webová stránka:
  http://www.campanus.com/nemovitosti-v-kazdodenni-pravni-praxi-aktualne-a-prehledne