Trend Report

Obecné informace

Expertní studie Trend Report je kolektivním dílem členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí. Jedná se o výroční odbornou zprávu o stavu českého trhu nemovitostí, která se soustředí na aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti.

Trend Report připravují nejen pracovní skupiny ARTN, na přípravě participuje i kompletní členská základna. Všesměrná orientace, vysoká odbornost, objektivita a mimořádná informační hodnota Trend Reportu jsou dány právě jedinečnou skladbou autorského kolektivu.

Poprvé byla tato studie oficiálně uveřejněna v červnu 2002. Od té doby byla často citována v odborném i denním tisku a stala se klíčovou publikací v této oblasti. Vychází v limitované sérii v česko-anglické verzi. Studie je členěna do 11 základních kapitol, které také odrážejí strukturu trhu nemovitostí:

Od svého prvního vydání si Trend Report vydobyl své nezastupitelné postavení. Stal se prestižní odbornou publikací, která je nedílnou součástí knihovny každého aktéra na nemovitostním trhu. Snahou autorů a ARTN je na této expertní studii dále pracovat a v každém roce vydání ji připravit tak, aby dokázala odborné i laické veřejnosti nabídnout vždy objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů z pohledu předních expertů.

Máte zájem o Trend Report?

TR 2018 | TR 2017 | TR 2016 | TR 2015 | TR 2014 | TR 2012 | TR 2010 | TR 2008 | TR 2006 | TR 2004 | TR 2002

V případě Vašeho zájmu o aktuální výtisk nebo i starší ročníky této publikace kontaktujte manažerku Asociace:

Marie Mocková

E: info@artn.cz
T: +420 724 660 617

Tištěná publikace Trend Report stojí 580 Kč (bez DPH) a po předchozí telefonické dohodě si ji můžete vyzvednout v kanceláři ARTN (Ječná 39a, 120 00 Praha 2 – Nové Město) nebo Vám ji na základě objednávky rádi zašleme na dobírku poštou za cenu navýšenou o poštovní náklady (zhruba 90 Kč).

Máte zájem o inzerci v Trend Reportu?

Podrobné možnosti o formátech a podmínkách inzerce najdete zde. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném čísle a adrese.