Srdečně zveme na Summit architektury a rozvoje, který proběhne

Hlavní témata

• Jak posunout stavební rozvoj Prahy a celé ČR dopředu?
• Co pro stavební rozvoj Prahy může udělat veřejná správa a co soukromí investoři?
• Architektura v ČR potřebuje nové impulsy – mezinárodní soutěž na novou koncertní budovu v Praze bude unikátní příležitostí

V průběhu celého summitu bude možnost prohlídky výstavy prestižní soutěže Česká cena za architekturu ve Smetanově síni Obecního domu, kterou pořádá Česká komora architektů (ČKA).

Registrace

Prosíme o registraci do 3. 9. 2019

PROGRAM

8:00 – 9:00 Registrace

9:00 – 11:00 BLOK 1 – Smetanova síň

Jak posunout stavební rozvoj Prahy a celé ČR dopředu?
Úvod moderátora: Aktuální průzkumy veřejného mínění a krátký film hodnotící pololetní pokrok ve stavebním rozvoji
Zvaní panelisté:
• Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj ČR
• Vladimír Kremlík – ministr dopravy ČR
• Richard Brabec – ministr životního prostředí ČR
• Karel Havlíček – ministr průmyslu a obchodu ČR
• Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy, Pirátská strana
• Jiří Pospíšil – zastupitel hlavního města Prahy, TOP 09
• Jan Čižinský – zastupitel hlavního města Prahy, Praha sobě
• Tomáš Portlík – zastupitel hlavního města Prahy, ODS
• Patrik Nacher – zastupitel hlavního města Prahy, ANO
• Markéta Vaňková – primátorka města Brna
• Tomáš Macura – primátor města Ostravy
• Josef Pleskot – architekt, předseda Gremiální rady IPR, člen SAR
• Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR
• Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
• Jan Kasl – předseda České komory architektů, bývalý primátor hlavního města Prahy
• Tomáš Hudeček – vysokoškolský pedagog, bývalý primátor hlavního města Prahy
• Martin Kupka – poslanec, starosta, odborník na digitalizaci

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 13:30 BLOK 2 – Smetanova síň

Co pro stavební rozvoj Prahy může udělat veřejná správa a co soukromí investoři?
Úvod moderátora: Rozdělení úloh státu, samospráv a developerů a nutnost spolupráce

Zvaní panelisté:
• Petr Hlaváček – 1. náměstek primátora a radní pro územní rozvoj a územní plán
• Hana Kordová Marvanová – radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení
• Adam Scheinherr – radní pro oblast dopravy
• Jan Chabr – radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů
• Petr Hlubuček – radní pro životní prostředí, infrastrukturu, technickou vybavenost a bezpečnost
• Pavel Vyhnánek – radní pro oblast financí a rozpočtu
• Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR)
• Marcela Pavlová – náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
• Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR
• Pavel Kliment – partner KPMG, člen SAR
• Pavel Hnilička – architekt, urbanista a člen SAR
• Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
• Jiří Nouza – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
• Jan Kasl – předseda České komory architektů, bývalý primátor hlavního města Prahy
• Pavel Křeček – předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
• Zdenka Klapalová – prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
• Martin Vachek – předseda Asociace developerů

13:30 – 14:30 Polední přestávka

14:30 – 16:30 BLOK 3 – Smetanova síň

Architektura v ČR potřebuje nové impulsy – mezinárodní soutěž na novou koncertní budovu v Praze bude unikátní příležitostí
Úvod moderátora: Nejinspirativnější moderní koncertní budovy světa
Zvaní panelisté:
• Wolf D. Prix – hlavní zahraniční vystupující, světoznámý rakouský architekt
• Josef Pleskot – architekt, předseda Gremiální rady IPR, člen SAR
• Eva Jiřičná – česko-britská architektka
• Zdeněk Fránek – architekt, pedagog, člen SAR
• Ladislav Lábus – architekt, děkan Fakulty architektury ČVUT
• Jan Kasl – předseda České komory architektů, bývalý primátor hlavního města Prahy
• Petr Hlaváček – 1. náměstek primátora a radní HMP pro územní rozvoj a územní plán
• Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR)
• Michal Sedláček – hlavní architekt města Brna
• Peter Gero – německý urbanista (Hamburk – HafenCity a Labská filharmonie)
• Petr Pelčák – urbanista a architekt

Vstup na akci je ZDARMA na základě registrace, a to do vyčerpání počtu vyhrazených míst. Pozvánka platí výhradně pro konkrétního zvaného hosta, pro jednu osobu a je nepřenosná. Vzhledem k účasti zahraničních hostů bude zajištěno simultánní tlumočení.

www.arch-rozvoj.cz

Na summitu bude představen aktuální pololetní přehled „Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat?“ a nový pololetní krátký film o stavebním rozvoji Prahy a ČR. Z průběhu akce bude pořizován audiovizuální záznam a fotodokumentace, které budou používány k propagačním aktivitám.
Summit bude on-line přenášen na www.arch-rozvoj.cz a z akce bude následně zpracována reportáž s rozhovory s vybranými účastníky. Z akce bude také zpracován materiál „Závěry a názory ze Summitu architektury a rozvoje“, který bude distribuován široké odborné veřejnosti a médiím.

Summit architektury a rozvoje je určen pro cca 700 hostů. Místa nad rámec VIP zóny jsou primárně nabízena zástupcům odborné veřejnosti, zejména členům ČKA a dalších oborových organizací. V případě zbývající volné kapacity sálu budou volná místa poskytnuta dalším zájemcům na základě registrace.

Pořadatelem summitu je Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). To je pracovním think-tankem odborníků na architekturu, stavebnictví, ekonomiku a právo, kterým není lhostejná dlouhodobá paralýza stavebního rozvoje naší země. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat, iniciovat odbornou diskusi a společně se pokusit změnit věci k lepšímu. Více informací o činnosti a akcích SAR je k dispozici na www.arch-rozvoj.cz.

Změna programu a vystupujících vyhrazena.
Další informace je možné získat na e-mailu sar@arch-rozvoj.cz