Dokončené byty

Od ledna do května 2017 bylo v Praze dokončeno celkem 2 357 bytů (z toho 1 831 bytů v bytových domech), oproti stejnému období loňského roku došlo k mírnému navýšení o 6,4 % (u bytů v bytových domech naopak došlo k mírnému poklesu o 5,5 %). V celé republice bylo za prvních pět měsíců dokončeno celkem 10 294 bytů, stejně jako za stejné období v uplynulém roce. Na celorepublikovém výsledku 3 265 dokončených bytů v bytových domech (9,8 % meziroční nárůst) se Praha podílela 56 %.

Zahájená výstavba bytů

Za pět měsíců letošního roku bylo zahájeno celkem 1 457 bytů (z toho 973 bytů v bytových domech). Meziročně tak došlo, za uvedené období, k cca 50% nárůstu počtu zahájených bytů (počet zahájených bytů v bytových domech narostl o 89 %). Vzhledem k 47,2% propadu v počtu zahájených bytů (celkem 2 758 bytů/rok) v loňském roce se jedná stále o nedostatečné množství.

Poptávka

Poptávka zůstává, přes mírné navýšení úroků hypotečního financování, stabilně silná. Prodej bytů v Praze za uplynulý rok dosáhl 6 650 bytových jednotek. Z důvodu klesající nabídky (za současného zvyšování cen a postupného zpřísňování pravidel hypotečního financování) očekáváme v letošním roce pokles prodejů a dle našich odhadů předpokládáme, že počet prodaných bytů nepřesáhne 6 000.

„I přes neustále rostoucí cenu se prodejům bytů během posledního půl roku stále daří. Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 k nárůstu o 7 %. V letošním roce ale dojde patrně k mírnému poklesu počtu prodaných bytů, a to zejména z důvodu nedostatečné nabídky nových bytů.“ Lenka Kostrounová, Ředitelka Financování nemovitostí, ČSOB

Nabídka

Za pět měsíců letošního roku bylo zahájeno 973 bytů v bytových domech, meziroční nárůst činí 89 %. Za celý loňský rok byla v Praze zahájena výstavba jen 1 707 bytů v bytových domech, to odpovídalo 56,8 % meziročnímu poklesu. Zásoba nových bytů v pražské nabídce se díky nízkému počtu zahajovaných bytů stále snižuje. Aktuálně je v nabídce na trhu novostaveb už jen cca 3 065 volných bytů. Při současném tempu prodeje (3 027 bytů za 1. pol. 2017) je nedostatečná nabídka hlavní příčinou růstu cen bytů.

Výrazný růst cen

Růst nabídkových cen bytů dosahuje dynamiky srovnatelné s předkrizovou situací v roce 2008. Oproti tehdy dosaženému maximu vzrostly ceny na konci pololetí o 32 %, průměrná mzda v Praze oproti tomu narostla za stejné období jen o 25,5 %. Dostupnost bydlení se tak, při současném nárůstu úroků hypotečního financování a zpřísňování podmínek pro získání úvěru, zhoršuje. Snižující se nabídka nových bytů na pražském trhu umožňuje pokračování růstu cen a neumožňuje jeho zbrzdění. Administrativní průtahy při povolování novostaveb a obecný odpor k nové výstavbě tak ve výsledku snižují dostupnost bydlení.

Hypoteční financování

Hypoteční trh v ČR roste navzdory zvyšujícím se úrokům i zpřísňujícím podmínkám pro jejich získání. Průměrná výše úvěru přesáhla 2 mil. Kč a za prvních pět měsíců letošního roku činí rekordních 2,035 mil. Kč. Objem úvěrů za sledované období dosáhl 96,347 mld. Kč, což odpovídá 44,1 % celkového objemu loňského roku. Počet úvěrů dosáhl 47 355 (42,5 % celkového počtu úvěrů za rok 2016). Průměrná úroková sazba se začíná pomalu zvyšovat a v květnu letošního roku dosáhla v průměru 2,03 %. Přes mírný nárůst se jedná stále o velmi nízké úroky, které udržují vysokou poptávku po bytech přes výrazný růst jejich cen.