Přihlásit se k odběru newsletteru

Správní rada

PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRISC

Prezidentka správní rady
KNIGHT FRANK, spol. s r. o. | Ředitelka a partnerka

Zdenka Klapalová po dokončení studia oboru ekonomicko-matematických výpočtů na Vysoké škole ekonomické v Praze pracovala jako asistent a později odborný asistent na katedře Teorie řízení stejné instituce. Současně byla konzultantem řady místních i mezinárodních společností. Získala ocenění Ekonomického ústavu Československé akademie věd „Nejlepší mladý ekonom roku 1988“. V roce 1991 úspěšně dokončila postgraduální studium v oboru Plánování a management.

Dr. Tomáš Drtina

Viceprezident správní rady
Incomind | Managing Partner

Tomáš Drtina je spolumajitelem firmy Incomind a ředitelem této společnosti. Doktorský titul obdržel na UK Praha v oboru ekonomické a regionální geografie. Po krátkém působení ve Výzkumném ústavu obchodu byl v roce 1991 spoluzakladatelem výzkumné a poradenské společnosti INCOMA. V roce 2000 se tato společnost stala součástí celosvětové skupiny GfK.

Tomáš je členem členem European Research Group při International Council of Shopping Centres a členem českého řídícího výboru ICSC. Ve správní radě ARTN působí od roku 2001.

JUDr. Gabriel Achour

Člen správní rady
Achour & Partners | Advokát

Gabriel Achour je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Achour & Hájek s. r. o., zapsaným advokátem u České advokátní komory a rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studoval na University of London. Specializuje se na akvizice, nemovitostní transakce včetně jejich financování, infrastrukturální projekty v oblasti dopravy a řešení sporů včetně mezinárodních arbitráží.

Mgr. Emil Holub

Člen správní rady
Clifford Chance LLP | Partner

Emil Holub je partnerem pražské advokátní kanceláře Clifford Chance a vedoucím nemovitostní praxe. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1997 je členem České advokátní komory. V roce 1995 absolvoval postgraduální studium v oboru mezinárodní obchodní právo na TMC Asser Institute v Haagu a ve stejném roce začal působit v pražské kanceláři Clifford Chance.

Je uznávaným odborníkem v oblasti práva nemovitostí, který má rozsáhlé zkušenosti s nejrůznějšími aspekty nemovitostního práva. Specializuje se na fúze a akvizice v oblasti nemovitostí a developerské projekty v České republice i v rámci celého regionu.

Ing. Lenka Kostrounová

Členka správní rady
ČSOB, a. s. | Ředitelka útvaru Financování nemovitostí

V oblasti financování nemovitostí se Lenka Kostrounová pohybuje více jak 15 let. V rámci ČSOB je spolu se svým týmem odpovědná za financování nemovitostí na území České Republiky. Úkolem jejího útvaru je zajišťovat na míru šitý finanční servis klientům podnikajícím v oblasti real estate development a všem těm, pro něž je vlastnictví, správa či pronájem nemovitostí klíčové v jejich podnikání.

Během své kariéry úspěšně strukturovala financování pro desítky nemovitostních projektů v objemu několika miliard Kč. Lenka Kostrounová je členkou správní rady ARTN od roku 2012.

Mgr. Jiří Pácal

Člen správní rady
Central Europe Holding a. s. | Ředitel

Jiří Pácal vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha. Od roku 1991 se začal věnovat oblasti nemovitostních obchodů, investic, správy a pronájmů, fungování bytového trhu, konzultační a výukové činnosti. Zastával a zastává posty ve výkonných i statutárních orgánech mnoha společností různých zaměření. Zabývá se převážně bytovou problematikou, dlouhodobým monitorováním realitního trhu, konzultační a poradenskou činností, správou a provozem nemovitostí.

Od roku 1996 působí jako ředitel a člen představenstva Central Europe Holding a. s. se zaměřením na vlastní investice a jejich rozvoj, je místopředsedou představenstva Městské realitní Poděbrady a. s. spravující komunální majetek města Poděbrady, od roku 2004 je statutárním členem Centra Paraple o. p. s. Od roku 2001 je členem ARTN a od roku 2003 zasedá v její správní radě.

Ing. Petr Palička

Člen správní rady
Penta Investments | Country Managing Director Czech Republic

Petr Palička absolvoval studia na Stavební fakultě ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. Po absolvování nastoupil do společnosti Pragoprojekt, kde od roku 1984 pracoval jako projektant mostů. V roce 1990 s kolegy založil společnost Pontex, kde pracoval v oddělení diagnostiky stavebních konstrukcí. V letech 1993 a 1994 pracoval ve Velké Británii ve společnosti Gifford and Partners v oddělení speciálních studií stavebních konstrukcí.

Po návratu nastoupil v roce 1994 do nově vzniklé britské pobočky společnosti Bovis v České republice, kde pracoval na různých pozicích. Kromě jiného byl zodpovědný za přestavbu a přístavbu Kongresového paláce Praha pro potřeby zasedání Měnového fondu a Světové banky v Praze v roce 2000. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval na pozici generálního ředitele Bovis pro Českou republiku, Slovensko a Chorvatsko, byl členem vedení Bovis pro CEE. Společnost Bovis v tomto období řídila stavby jako výstavbu terminálu Sever na letišti v Praze, výstavbu haly Sazka, výstavbu Řízení letového provozu v Jenči u Prahy a dalších cca 120 staveb. Od roku 2007 pracuje ve společnosti Penta Investments jako ředitel divize Real Estate pro Českou Republiku.

Ing. Radek Pokorný

Člen správní rady
AGANA GROUP | Jednatel

Radek Pokorný vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví. V letech 1993/2000 se spolupodílel na realizaci bytového projektu Hvězda v Praze 6 – Petřinách se společností Areass a. s. Od r. 1995 stál u zrodu společnosti AGANA a. s., která je součástí skupiny AGANA GROUP, jejímž nosným programem je development komerční a bytové výstavby a hotelové sítě rezidencí a butik hotelů v Praze 1. V roce 2000 dokončil administrativní objekt Jankovcova 23 v partnerské spolupráci se skupinou CGI & Partners (USA), v roce 1999 se stejnou skupinou vstoupil do účelového joint venture s ING Real Estate pro projekt v bývalém Holešovickém pivovaru.

V r. 2001 dokončil bytový projekt Rezidence nad Závěrkou v Praze 6 a v současné době AGANA a. s. připravuje výstavbu 180 bytových jednotek v Praze 7 (River Lofts) a projekt 130 bytových jednotek v Praze 5 (Sacre Coeur Garden), dále také projekt administrativního centra na pozemku u Evropské ulice v sousedství hotelu Diplomat. Hotelový development je pod hlavičkou společnosti Hidden places s. r. o., a to rezidence Domus Henrici a Domus Balthasar. Je členem správní rady ARTN.

Ing. Marcel Soural

Člen správní rady
Trigema, a. s. | Ředitel

Marcel Soural vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Je zakladatelem a v současné době jediným akcionářem a ředitelem společnosti Trigema a. s. (založena v r. 1994), která je developerskou skupinou s vlastní stavební společností a s vlastní firmou na správu budov a facility management. Je rovněž místopředsedou správní rady Centra Paraple o. p. s., členem správní rady Czech Photo o. p. s. a členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.