Dozorčí rada

Ing. Jan Sadil

Předseda dozorčí rady
ČSOB, a. s. | Člen představenstva

Jan Sadil po ukončení Stavební fakulty ČVUT pracoval v oblasti oceňování nemovitostí. V následujícím roce nastoupil do Komerční banky do nově vznikajícího oddělení hypotéčního úvěrování, kde postupně působil v různých pozicích. Od roku 2000 zastával post ředitele odboru úvěry občanům Komerční banky. V roce 2001 byl jmenován členem představenstva Českomoravské hypotéční banky, a. s. V současnosti je předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky.

Je absolventem postgraduálního studia Soudního inženýrství na Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně a Peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE. Zastupuje HB, a. s. v Komisi pro hypotéční úvěrové obchody v rámci Bankovní asociace. Je členem správní rady ARTN.

Pavel Kliment

Člen dozorčí rady
KPMG Česká republika | Partner

Pavel Kliment byl jmenován partnerem v roce 2010. Zaměřuje se na auditní služby především pro klienty ze sektoru nemovitostí, těžebního průmyslu a obchodu.

V oblasti finančního řízení se věnuje zejména poradenství při konverzi na IFRS a při konsolidaci. Soustředí se též na další rozvoj poradenských služeb zaměřených na řízení rizik pro společnosti podnikající v sektoru nemovitostí.

Ing. Zdeněk Válka

Člen dozorčí rady
Stewart Title Limited | Country Manager

Zdeněk Válka založil a v České republice a na Slovensku vede pobočku americké nadnárodní společnosti Stewart Title. K tomu mu pomáhá dokončené vysokoškolské studium v oboru geodézie a kartografie a dlouholeté zkušenosti z práce v „management consultingu“, pojišťovnictví a zahraničním obchodě.

Svoji profesionální kariéru začal v zahraničním obchodě a strávil několik let v Kanadě. Před nástupem do společnosti Stewart pak působil několik let na manažerské pozici ve světovém pojišťovacím gigantu AIG. Se společností Stewart přivedl a na trhu úspěšně etabloval produkt „title insurance“.