Členství

ZAJÍMÁ VÁS ČLENSTVÍ V ARTN?

Členství v ARTN je možné pro fyzické a právnické osoby, které se ztotožňují s cíli ARTN a hodlají se aktivně zapojit do činností ARTN.

Jste-li rozhodnuti stát se členem ARTN a máte dle stanov splněnu podmínku podpory 5 řádných členů, potřebné formuláře jsou připraveny ke stažení:

Řádně vyplněný se všemi náležitostmi jej prosím zašlete jako naskenovaný dokument na e-mailovou adresu info@artn.cz.

Schválením žádosti správní radou ARTN se žadatel stává členem-čekatelem, jehož řádné členství vzniká až po odhlasování valnou hromadou a úhradou níže uvedených příspěvků.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

  • Pro právnické osoby činí řádný členský příspěvek 20 000 Kč ročně
  • Pro fyzické osoby činí řádný členský příspěvek 5 000 Kč ročně
  • Pro studenty a zástupce státních institucí a vysokých škol činí řádný členský příspěvek 500 Kč ročně

Noví členové ARTN hradí navíc jednorázový vstupní příspěvek, a to ve výši 10 000 Kč. Studenti a zástupci státních institucí a vysokých škol hradí 500 Kč.

VÝHODY ČLENSTVÍ V ARTN (platí i pro čekatele na členství)

BUSINESS NETWORKING

ARTN připravuje top manažerská setkání aktérů realitního trhu, která slouží k budování obchodních vztahů a neformálních kontaktů.

Valná hromada členů ARTN – je organizována vždy v březnu/dubnu nového roku a slouží nejen k vyhodnocení aktivit ARTN za uplynulé období, představení plánu a rozpočtu činnosti na rok následující ale je rovněž očekávanou událostí, kdy jsou představeni noví členové a probíhá volba členů do statutárních orgánů. Akce je rovněž vítanou neformální platformou k široké odborné diskusi o problémech realitního trhu.

SETKÁVÁNÍ NA ODBORNÁ TÉMATA

Mezi aktivity ARTN patří i pravidelná diskusní setkání na aktuální témata rozvoje trhu nemovitostí, která jsou zaměřena na odbornou i laickou veřejnost. Členové ARTN mají vstup na diskusní setkání zdarma.

PUBLIKACE

Expertní studie Trend Report je kolektivním dílem členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí. Jedná se o výroční odbornou zprávu o stavu českého trhu nemovitostí, která se soustředí na aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti.

  • členové ARTN mají zdarma 1 výtisk Trend Reportu
  • korporátní členové mají zdarma 5 výtisků Trend Reportu
  • všichni členové mají možnost přispívat do článků a publikací ARTN

ODBORNÉ GARANCE A ZÁŠTITY

ARTN je odborným garantem prestižní soutěže Best of Realty. Při této slavnostní příležitosti ARTN každoročně uděluje zvláštní cenu ARTN Award of Excellence za zvláštní přínos rozvoji českému trhu nemovitostí.

  • fyzickým osobám, členům ARTN poskytujeme 10% slevu na vstupenku na závěrečný galavečer soutěže Best of Realty
  • právnickým osobám, členům ARTN poskytujeme 5% slevu na neomezený počet vstupenek a 10% slevu při objednávce celého stolu
  • rádi poskytneme odbornou garanci či záštitu také akcím našich členů. Jednotlivé projekty posuzujeme vždy individuálně