Best of Realty

Best of Realty

Vážení a milí přátelé soutěže Best of Realty,

prosím, zapište si do svých diářů, že se těšíme na viděnou s Vámi dne 12. 11. 2019 ve Foru Karlín, kde proběhne již 21. galavečer spojený s vyhlášením výsledků soutěže Best of Realty.

PŘIHLÁŠKY

Developeři (majitelé objektů) mají možnost do data uzávěrky přihlásit do soutěže ty projekty, o nichž jsou přesvědčeni, že splňují kritéria v některé z vyhlášených základních kategorií.

Požadavky:

  • pečlivé vyplnění a odeslání formuláře
  • kvalitní fotodokumentace projektu vystihující průběh stavby/rekonstrukce a současný stav objektu v rozsahu min. 15 fotografií (interiér / exteriér). Půdorysy typického podlaží (administrativní budovy); půdorysy typických bytových jednotek (1+kk, 1+1, atd.)
  • v okamžiku, kdy odborná porota přihlášený projekt schválí a nominuje do soutěže o titul Best of Realty, je možné jej prezentovat ve výroční publikaci v rubrice Nominované projekty, a to v rozsahu jedné či dvou tiskových stran objednací formulář naleznete ZDE

Po uzávěrce přihlášek provede organizátor kontrolu formulářů a dodané fotodokumentace a vyžádá si chybějící údaje či fotografie.

NOMINACE

Na prvním zasedání odborné poroty (druhá polovina září) zástupce organizátora představí přihlášené projekty včetně obrazové dokumentace. Porota se po pečlivém prozkoumání přihlášených projektů usnese, které projekty splňují kritéria a schválí jejich nominaci do soutěže. Objeví-li se projekt, který v určitém parametru nesplňuje kritéria, je vyřazen, není tedy nominován. Chybí-li podstatné informace o projektu, je organizátor požádán, aby je ve spolupráci s developerem do příštího zasedání poroty doplnil.

Informace o nominování do soutěže Nejlepší z realit – Best of Realty či vyřazení ze soutěže z důvodu kvalifikačního nedostatku, je přihlašovatel (developer, majitel objektu) organizátorem soutěže ihned informován.

Na jednotlivých zasedáních porotci hodnotí nominované projekty, probíhá výběr – užší nominace. Ze tří až čtyř projektů v každé kategorii, které postoupily do užší nominace, na posledním zasedání porota určí 1.– 3. místo v každé kategorii. Zároveň určí držitele ocenění (jediné místo) Zvláštní cena poroty.

Více také na www.bestofrealty.cz

 

Award for Excellance

Zvláštní cenu ARTN za přínos realitnímu trhu uděuje každoročně ARTN zajímavému projektu nebo osobnosti. V minulých ročnících se tak mezi oceněnými ocitl CAMP (Centrum Architektury a Mětstského Plánování), město Litomyšl a jiné. I Vy máte příležitost nominovat zajímavý projekt nebo osobnost s přesahem. Své nominace můžete posílat na info@artn.cz.

Hlasovat pro vybrané projekty můžete zde: http://artn.cz/nominace-na-award-for-excellence/